HRM & Organisatiepsychologie

Focus en doelstellingen

De expertisecel HRM & Organisatiepsychologie is één van de vijf expertisecellen binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More Antwerpen. Centraal staat het uitvoeren van toegepast wetenschap­pelijk onderzoek rond diverse thema’s binnen het ruime domein van Human Resource Management (HRM) en Organisatiepsychologie. Anderzijds verleent deze expertisecel maatschappelijke dienstverlening aan het werkveld via bijscholingen en wetenschappelijke ondersteuning bij onderzoekspro­jecten. De deskundigheid binnen deze cel bestaat uit het geven van advies, consultancy, vorming en trainingen rond HRM-topics. Dit kan o.m. dienstverlening inhouden m.b.t. in-, door- en uitstroom van personeel, alsook competentiemanagement, klanten- en tevredenheidsonder­zoeken, marktonderzoek, …

Meer concreet bestaat ons aanbod uit het opmaken van competentieprofielen, het herbekijken van het instroom-, doorstroom- of uitstroombeleid, het geven van trainingen in basisgespreksvoering, gedragsgericht interviewen, coaching in het kader van loopbaanvraagstukken (in groep of individueel), … Studenten worden waar mogelijk mee ingeschakeld in het onderzoek en de dienstverlening via opleidingsonderdelen, stage en bachelorproeven.

Tenslotte bieden we coaching aan waar we inzetten op het actief aanleren van nieuwe vaardigheden. Coaching richt zich zowel op medewerkers (consulent, begeleider, …) als leidinggevenden. Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, een andere aanpak te ontwikkelen, motivatie, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, enz. Ook in organisaties is de meerwaarde van coaching doorgedrongen. Na het traject ervaren alle stakeholders zowel meetbaar als voelbaar het verschil.

Medewerkers


Evenementen

SAMEN@ZET

Op 20 april organiseren VOV,…

Lees meer

FactChecker

Waarom het zo belangrijk is om tijd en geld te steken in het verwelkomen van nieuwe medewerkers.

In het kader van de cursus Methoden van Psychologisch Onderzoek 1 hield Hanne Peeters zich bezig met de vraag wat nu precies het belang is…

Lees meer

Recente projecten

COSA

Circles of Support and Accountability (COSA) is ontstaan met als doel om ex-gedetineerde zedendelinquenten te helpen bij de re-integratie in de samenleving. Hiermee wordt getracht…

Lees meer

Hulpzoekend gedrag bij partnergeweld

De Thomas More hogeschool start een onderzoek naar hulpzoekend gedrag bij grensoverschrijdend gedrag onder (ex-) partners. Wanneer je partner over je persoonlijke grens gaat, spreken…

Lees meer

Wisselwerking onderwijs

Leden van de expertisecel bouwen mee aan de getrainde professionals van de toekomst door studenten te informeren over recent wetenschappelijk onderzoek en hen te betrekken in maatschappelijke dienstverlening.
Zo voeren studenten mee het onderzoek uit en krijgen zij een gedegen opleiding omtrent coaching en counselling.

Samenwerking met praktijk

De expertisecel HRM & Organisatiepsychologie is vooral actief op vlak van maatschappelijke dienstverlening, wetenschappelijk onderzoek en opleiding aan professionals in de domeinen van HRM & Organisatiepsychologie.Een greep uit recente onderzoeks – en maatschappelijke dienstverleningsprojecten:

 • Ontwikkeling van een methodiek om de medewerkers van Steunpunt Groene Zorg toe te laten de competenties van een zorgboer op een objectieve manier in kaart te brengen
 • Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van testinstrumenten binnen het veld van de arbeids- en organisatiepsychologie (bv. ASK)
 • Onderzoek naar medewerkerstevredenheid bij een sociale werkplaats
 • Onderzoek naar diversiteitsmanagement
 • Onderzoek naar factoren die bepalen of ingenieurs solliciteren bij een bepaald bedrijf
 • Onderzoek naar de arbeidsbegeleiding van doelgroepmedewerkers uit kansengroepen
 • “Organisatieadvies in de sociale economie” in samenwerking met VOSEC vzw
 • Training in vergadertechnieken
 • Workshop over de kracht van non-verbaal gedrag (mogelijk in Engels)
 • De kracht van een goede basisgespreksvoering: een interactieve en ervaringsgerichte workshop rond luistervaardigheden en vraagtechnieken
 • Competentiegerichte selectiegesprekken voeren: gedragsgericht leren interviewen
 • Voeren van slechtnieuwsgesprekken
 • Adviesgesprekken voeren
 • Zelf bemiddelingsgesprekken voeren
 • Coachingsgesprekken voeren

Partners


Schrijf je in op de nieuwsbrief