Onderwijs & opvoeding

Focus en doelstellingen

De expertisecel Onderwijs & Opvoeding wil kennis uitbreiden én verspreiden voor iedereen die binnen een professionele setting te maken heeft met de opvoeding van kinderen en jongeren (al dan niet binnen een schoolse context). Deze professionals kunnen tewerkgesteld zijn in een opvoedingswinkel, CKG, CLB, CAW, inloopteam, school, kinderopvang, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, thuisbegeleidingsdienst, binnen de bijzondere jeugdbijstand, vertrouwenscentrum kindermishandeling…. Opvoeden wordt hierbij gezien als een transactioneel proces tussen kind/jongere, opvoeder (ouder, grootouder, leerkracht, verzorger…) en omgeving (school, kinderopvang, jeugdbeweging…).

De pijler opvoeding is de deskundigheid opgebouwd rond thema’s zoals communiceren met ouders, opvoedingsondersteuning (aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen), pedagogische ondersteuning in dekinderopvang, diagnostiek van opvoeding en gezin, huiswerkbegeleiding, het opvoeden van jongeren/pubers, intrafamiliaal geweld, nieuw samengestelde gezinnen,…

De pijler onderwijs richt zich op thema’s zoals handelingsgericht werken, onderwijsloopbaanbegeleiding, inclusie & M-decreet, ondersteunen van leerkrachten, omgaan met moeilijk gedrag in de klas, pesten, ouderbetrokkenheid, medezeggenschap van studenten in het hoger onderwijs,….


Evenementen

De CoVaT-CHC Basisversie in actie: van kennismaking tot toepassingsmogelijkheden | 24.11.2017

De CoVaT-CHC Basisversie is een…

Lees meer

Studiedag Topspel

Op de studiedag van 25…

Lees meer

FactChecker

Pesten op zomerkamp: vergeten setting?

We besteden veel aandacht aan pesten op school, en terecht. Maar pesten stopt niet aan de schoolpoort. Daarom bestudeerde Tari Buytaert in het kader van de cursus Methoden van Psychologisch Onderzoek 1 de literatuur met de bedoeling wetenschappelijk onderbouwde tips aan te reiken aan organisaties die met deze problematiek te…

Lees meer

Recente projecten

TOPspel

TOPspel loopt in samenwerking met De Sleutel en omvat onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmanchanismen van de preventieve interventie TOPspel in Vlaamse lagere scholen Het project heeft tot doel een klassikaal preventieprogramma, TOPspel, te ontwikkelen en te onderzoeken in het kader van het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen in…

Lees meer

Wisselwerking onderwijs

Onderzoeksresultaten en ervaring uit dienstverlening stromen door naar ons onderwijs via bachelorproeven, stages en opleidingsonderdelen zoals onder andere Opvoedingsondersteuning, Schoolpsychologie en pedagogische psychologie en Ontwikkelingspsychologie. 

Samenwerking praktijk

In samenwerkingsprojecten met het werkveld streven we een synergie na tussen wetenschappelijke expertise en praktijkervaring met als doel het aanpakken van hedendaagse uitdagingen in onderwijs en opvoeding. Dit resulteerde onder andere in een doorgedreven toepassing en validatie van het pestpreventieprogramma Topspel in samenwerking met De Sleutel. 

 


Partners