Psychologie, technologie & samenleving

Focus en doelstellingen

De expertisecel voert toegepast wetenschappelijk onderzoek rond selecte thema’s binnen het domen van psychologie en technologie, sociale psychologie en omgevingspsychologie. Binnen psychologie en technologie is er een sterke focus op de interactie tussen beide domeinen en de synergie die deze teweegbrengt, in het bijzonder binnen de geestelijke gezondheidszorg en bij human-technology interaction. De expertise in sociale psychologie situeert zich rond thema’s zoals groepsperceptie, intergroepsrelaties, groepsdynamica en sociale cognitie. Deze traditionele onderzoekslijn sluit aan bij de meer recente stroming van omgevingspsychologie, waarin thema’s zoals ecologisch gedrag en pro-sociale attitudevorming aan bod komen.

Medewerkers


Evenementen

eMEN launch conference | 06.02.2017

The launch conference for our…

Lees meer

FactChecker

Lopen? Ja, maar niet zonder app!

Emilie Mertens toetste in het kader van haar bachelorproef in welke mate het gebruik van een app nuttig of nodig is voor beginnende lopers. Of is dat allemaal maar een maat voor niets? Kort samengevat: De impact van een sedentaire levensstijl op de gezondheid laat zich al jaren voelen. Ondanks…

Lees meer

Recente projecten

eMEN project

e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe Binnen het eMEN project bevorderen zes partnerlanden het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa bevorderen. Partnerlanden in het eMEN project zijn: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Belgie, Frankrijk en Ierland. De Expertisecel, Mobilab en ISW…

Lees meer

Carewear

De doelstelling van het Carewear-project is om draagbare technologie in te zetten om de huidige werking te verbeteren van organisaties en ondernemingen die actief zijn in welzijn op het werk en de GGZ. In het Carewear-project worden daarvoor 2 interventieprogramma’s ontwikkeld voor wearables die ondermeer huidgeleiding en hartritmevariabiliteit meten. Burn-out…

Lees meer

Wisselwerking met onderwijs

De expertisecel levert rechtstreekse input aan het opleidingsonderdeel Applied Psychology & Technology en geeft mee vorm aan de verschillende opleidingsonderdelen binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast biedt ze de mogelijkheid tot stages en ondersteunen de medewerkers bachelorproefonderzoek.

Samenwerking met praktijk

De expertisecel richt zich op onderzoek en dienstverlening die kan bijdragen aan samenlevingsopbouw in een veranderende mondiale maatschappij. Deze bijdrage kan zich zowel situeren op micro-niveau, zoals het aanpassen van technologie aan individuele gebruikers, als op macro-niveau, zoals de uitdaging om een stijgend aantal mensen laten samenleven in een mondiale context van ecologische uitdagingen. De expertisecel stelt zich beschikbaar voor wetenschappelijke, methodologische en statistische ondersteuning: bij intern onderzoek, in projectcontext en in opdracht van externe organisaties.


Partners


Schrijf je in op de nieuwsbrief