Psychologie, technologie & samenleving

Focus en doelstellingen

De expertisecel voert toegepast wetenschappelijk onderzoek rond selecte thema’s binnen het domen van psychologie en technologie, sociale psychologie en omgevingspsychologie. Binnen psychologie en technologie is er een sterke focus op de interactie tussen beide domeinen en de synergie die deze teweegbrengt, in het bijzonder binnen de geestelijke gezondheidszorg en bij human-technology interaction. De expertise in sociale psychologie situeert zich rond thema’s zoals groepsperceptie, intergroepsrelaties, groepsdynamica en sociale cognitie. Deze traditionele onderzoekslijn sluit aan bij de meer recente stroming van omgevingspsychologie, waarin thema’s zoals ecologisch gedrag en pro-sociale attitudevorming aan bod komen.

Medewerkers


Evenementen

eMEN – Therapie online?! | 23.02.2018

Reflecties vanuit de psychodynamische psychotherapie & ethische kwesties Preregistreer nu! Version française – English version De geestelijke gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Een groeiend aantal mensen lijdt aan een depressie, burn-out, of onder een trauma,… en heeft hulp nodig. Hierdoor rijst de vraag hoe we de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar…

Lees meer

eMEN – Getting in touch with digital interventions for mental health: practical insights for health professionals | 12.10.2017

Online psychotherapy and e-mental health are on everyone’s lips, but what is behind it? What technical possibilities are there? And how do these programs work? In the context of this year’s World Congress of Psychiatry (WPA congress) renowned scientists will discuss the opportunities and risks of e-mental health and give…

Lees meer

Updates

Techneut of technofoob?

Attitudes ten aanzien van technologiegebruik in kaart brengen bij cliënt en professional. Er worden steeds meer apps, websites en andere technologische toepassingen ontwikkeld die gericht zijn op de geestelijke gezondheidszorg. Deze toepassingen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de cliënt zelfstandiger aan de slag kan en dat de tijd tussen…

Lees meer

Lopen? Ja, maar niet zonder app!

Emilie Mertens toetste in het kader van haar bachelorproef in welke mate het gebruik van een app nuttig of nodig is voor beginnende lopers. Of is dat allemaal maar een maat voor niets? Kort samengevat: De impact van een sedentaire levensstijl op de gezondheid laat zich al jaren voelen. Ondanks…

Lees meer

Recente projecten

Learn2Act

Acceptance and Commitment Therapie wordt door Learn2Act blended aangeboden met behulp van een smartphone applicatie. Binnen advies in de context van de kmo-portefeuille geeft de expertisecel input rond hoe de app ook na afloop van een succesvolle behandeling mogelijk kan worden ingezet als een tool voor hervalpreventie. Hiervoor wordt bekeken in…

Lees meer

eMEN project

Binnen het e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe (eMEN) project bevorderen zes partnerlanden het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa bevorderen. Partnerlanden in het eMEN project zijn: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Belgie, Frankrijk en Ierland. De Expertisecel, Mobilab en Pulso…

Lees meer

Carewear

De doelstelling van het Carewear-project is om draagbare technologie in te zetten om de huidige werking te verbeteren van organisaties en ondernemingen die actief zijn in welzijn op het werk en de GGZ. In het Carewear-project worden daarvoor 2 interventieprogramma’s ontwikkeld voor wearables die ondermeer huidgeleiding en hartritmevariabiliteit meten. Burn-out…

Lees meer

Wisselwerking met onderwijs

De expertisecel levert rechtstreekse input aan het opleidingsonderdeel Applied Psychology & Technology en geeft mee vorm aan de verschillende opleidingsonderdelen binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast biedt ze de mogelijkheid tot stages en ondersteunen de medewerkers bachelorproefonderzoek.

Samenwerking met praktijk

De expertisecel richt zich op onderzoek en dienstverlening die kan bijdragen aan samenlevingsopbouw in een veranderende mondiale maatschappij. Deze bijdrage kan zich zowel situeren op microniveau, zoals het aanpassen van technologie aan individuele gebruikers, als op macroniveau, zoals de uitdaging om een stijgend aantal mensen laten samenleven in een mondiale context van ecologische uitdagingen. De expertisecel stelt zich beschikbaar voor wetenschappelijke, methodologische en statistische ondersteuning: bij intern onderzoek, in projectcontext en in opdracht van externe organisaties.


Schrijf je in op de nieuwsbrief