Geertje Leflot

Expertise

Gedragsproblemen bij kinderen en jongeren, Preventieve (schoolse) interventies, Gedragsmanagement van de leerkracht, Leerkracht-leerling relaties, Relaties tussen leeftijdsgenoten, Effectiviteitsonderzoek & RCT.

 

Contact

geertje.leflot@thomasmore.be


Publicaties

Leesweergave. Druk op Alt+Shift+A voor Help voor toegankelijkheid.

Leflot, G. (2010). The role of teachers and peers for children’s adjustment to elementary school: An intervention study with the Good Behavior Game. Unpublished doctoral dissertation, University of Leuven, Leuven. 

Leflot, G., Bossaert, G., Onghena, P., & Colpin, H. (2008, July). Effect and mediating mechanisms of the Good Behavior Game: A study in Flanders, Belgium. Invited symposium School-based intervention for disruptive behavior problems: What Works, when, for whom, and why? (chair: B. Orobio de Castro, discussant: M. Greenberg), 30th Conference of the International School Psychology Association, Utrecht, the Netherlands. 

Leflot, G., Bossaert, G., van Lier, P., Onghena, P., & Colpin, H. (2009, April). Impact and mediating mechanisms of the Good Behavior Game: Enhancing social adaptation and psychological well-being in class. Biennal Meeting of the Society for Research in Child Development, Denver, CO. 

Leflot, G., & Colpin, H. (2011). Effectieve preventie van storend gedrag in de klas: Onderzoek over het programma Taakspel. Welwijs, 22, 28-31. 

Leflot., G., De Groof, M., Onghena, P., & Colpin; H. (2006). Adapted Dutch version of the Self-Perception Profile for Children. Internal report, K.U.Leuven, School psychology and Development of Child and Adolescent, Leuven, Belgium.

Leflot, G., & Liekens, I. (2016). Positief omgaan met Regels en afspraken. De Sleutel Magazine, 45, 3-5. 

Leflot, G., Liekens, I., & Colpin, H. (in preperation). Competent omgaan met storend gedrag in de klas, Caleidoscoop. 

Leflot, G., Onghena, P., & Colpin, H. (2007, november). Leerkrachtstijl: Determinanten en gevolgen. Relatie met zelfwaardering en houding t.a.v. de school bij basisschoolleerlingen. Presentatie op de Studiedag VFO: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. 

Leflot, G., Onghena, P., & Colpin, H. (2010). Teacher-child interactions. 

Relations with children’s self-concept in second grade. Infant and Child Development, 19, 385-405. 

Leflot, G., van Lier, P., Onghena, P., & Colpin, H. (2011). The role of teacher behavior management in the development of disruptive behavior symptoms: An intervention study with the Good Behavior Game. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 869-882. 

Leflot, G., van Lier, P., Onghena, P., & Colpin, H. (sept. 2013). : Rol van taakgericht gedrag in de preventie van agressie: Onderzoek met de Good Behavior Game in het tweede en derde leerjaar in Vlaanderen. Symposium: Preventie van probleemgedrag op school. 9de Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Antwerpen. 

Leflot, G., van Lier, P., Verschueren, K., Onghena, P., & Colpin, H. (2011). Transactional associations among teacher support, peer social preference, and child externalising behavior: a four-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 40, 87-99