Ivo Bernaerts

Expertise

Ivo Bernaerts (PhD- psycholoog) is docent Psychodiagnostiek en beleidscoördinator Organisatie & Stakeholders aan Thomas More, opleiding Toegepaste psychologie. Hij doet voornamelijk psychometrisch onderzoek van psychodiagnostisch instrumentarium binnen het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) en effectonderzoek van toegepaste psychologische interventies binnen diverse psychologische werkvelden (o.a. arbeids- en organisatiepsychologie, klinische- en gezondheidspsychologie, schoolpsychologie en pedagogische psychologie).

Onderwijs

Psychodiagnostiek 1 (verkort traject)

Psychodiagnostiek 2

Bachelorproefbegeleiding

Stagebegeleiding

Contact

Ivo.bernaerts@thomasmore.be


Publicaties

Bernaerts, I. (2000). Leerproblemen en gezondheidsklachten in de basisschool. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding, 12(6), 10.

Bernaerts, I. (2001). De leesvrienden: een leesdidactiek op maat. Tremelo: Damiaanschool, school voor buitengewoon onderwijs.

Bernaerts, I. (2001). Van individu naar knooppunt van relaties. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding, 13(4), 28.

Victoir, A,  Bernaerts, I., & Vandenberg, O. (2001). Leerproblemen en gezondheidsklachten in stresstheoretisch perspectief. Gedrag en gezondheid: tijdschrift voor psychologie en gezondheid, 29, 3, 159-171.

Bernaerts, I. (2002). De schobl-R: een stap dichter bij de beoordeling en begeleiding van schoolgedrag. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding, 14(4), 20.

Von Grumbkow, J., & Bernaerts, I. (2005). Democratische burgerschapshouding en studentenmedezeggenschap: een uitdaging voor het hoger onderwijs. Persoon en gemeenschap: tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, 57(3), 201-212.

Von Grumbkow, J., Bernaerts, I., & Syroit, J. (2005). Betrokkenheid voor de leerlingenraad: Stemmers en niet-stemmers vergeleken. Caleidoscoop 17(5), 24-27.

Von Grumbkow, J., Bernaerts, I., & Syroit, J. (2005). Inspraak en participatie essentieel voor schoolburgerschap. Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk, 16, 2, 7-11.

Bernaerts, I., & von Grumbkow, J. (2007). Medezeggenschap als student of als cliënt. Psychologos: Kwartaaltijdschrift Belgische Federatie van Psychologen, 22(4), 8-10.

Bernaerts, I., von Grumbkow, J., & Syroit, J. (2009). Exerting power in schools. Factors that influence students’ willingness to participate in school councils. Paper presentation at the bi-annual conference of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Santiago de Compostella, Spain.

Bernaerts, I., Syroit, J., Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2011). Studentenmedezeggenschap: eigenbelang en het actief kiesrecht. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2, 108-116.

Bernaerts, I. (2012). Rechtvaardigheid en eigenbelang in studentenmedezeggenschap (ongepubliceerd proefschrift). Verdedigd op 27 april 2012. Open Universiteit, Heerlen, Nederland.

Bernaerts, I., Syroit, J., Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2012). Eigenbelang en het gebruik van het passief en actief kiesrecht bij hogeschoolstudenten. Pedagogische studiën (89), 3, p. 127-143.

Bernaerts, I., Syroit, J., Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2012). Studentenmedezeggenschap: factoren die van invloed zijn op de participatiebereidheid van studenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (30), 2, p. 124 – 138.

Bernaerts, I., Syroit, J., Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2012). Een hogere bereidheid van studenten voor inspraak en medezeggenschap in hogescholen bij groter eigenbelang. Onderzoek van Onderwijs (41), 3, p. 60-65.

Bernaerts, I. (2012). Rechtvaardigheid, inspraak en eigenbelang. In: Grumbkow, J. von, et al (Red), Fairness en vrolijkheid: Liber amicorum voor prof. dr. Jef Syroit. Heerlen (ISBN 9789491465109), p.43-55.

Bernaerts, I., & Meeuwsen, F. (2012). Eigenbelang speelt grote rol bij inspraak studenten. Modulair 27(7), p. 14-15.

Bernaerts, I., De Groot, F., & Kleen, M. (2012). De AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II), een maat voor experiëntiële vermijding: normering bij jongeren. Tijdschrift voor Gedragstherapie en cognitieve therapie (4), p. 389-399.

Debeer, E., Bernaerts, I., Decaluwé, V., Dejonghe, C., Niesen, W., Raets, H., Soetens, B., & Tierens, M. (2015). Het psychodiagnostisch procesmodel: Studentenversie. Psychodiagnostisch Centrum, Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen.

Portael, L., Magez W., Horsten A., Bos A., Bernaerts I., & Tierens M., (2016). Creating a diagnostic instrument for first year students that measures initial competences of the professional bachelor in applied psychology. BAPS Annual Meeting, Antwerp, Belgium.

 

 

Disseminatie psychometrisch onderzoek & psychodiagnostiek

 

Bernaerts, I., & Verniers, K. (2005). Handleiding TOETERS: een screeningsinstrument voor de kleuterklas. Haacht: VCLB Haacht.

Bernaerts, I. (2009). Handleiding KONTRABAS: een screeningsinstrument voor de kleuterklas. Haacht: VCLB Haacht-Keerbergen.

Bernaerts, I. (2012). Afname van de D2 in Vlaanderen. In: Brickenkamp, R. & Oosterveld, P.: aandachts- en concentratietest voor kinderen en adolescenten. Handleidingp.51-61. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.

Bernaerts, I. (2012). BRIEF, ouder- en leerkrachtenvragenlijst en Zelfrapportage in een Vlaamse steekproef. In: M. Huizinga & D. Smidts : BRIEF, Vragenlijst executieve functies voor 5 – 18 jarigen. 1. Instructies en verantwoording. Handleiding, p. 91-100. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.

Bernaerts, I. & Magez, W. (2012). Handleiding 15-woordentest. Brussel: VCLB-Koepel.

Bernaerts, I., De Groot, F., & Kleen, M. (2012). De AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II), een maat voor experiëntiële vermijding: normering bij jongeren. Tijdschrift voor Gedragstherapie en cognitieve therapie (4), p. 389-399.

Bernaerts, I. & D’Haenens, E. (2013). Handleiding Complexe figuur. Normering basis- en secundair onderwijs. Beschikbaar gesteld http://www.thomasmore.be/toegepaste-psychologie/psychodiagnostisch-centrum

Bernaerts, I. (2014). Afname van de D2 in Vlaanderen. In: Brickenkamp, R. & Oosterveld, P.: aandachts- en concentratietest voor volwassenen. Handleidingp.55-67. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.

Bernaerts, I., Magez, W., , D’Haenens, E., Koomen, H. & Verschueren, K. (2015). Handleiding Vlaamse normering Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst. Beschikbaar gesteld via http://www.thomasmore.be/toegepaste-psychologie/psychodiagnostisch-centrum en website http://testweb.bsl.nl/tests/llrv/

Onderzoeksprojecten

 

 • 2004-2006 : Normeringsonderzoek TOETERS leervoorwaarden in opdracht van VCLB Haacht (PWO) en opstellen van een handleiding.
 • 2007-2009 : Normeringsonderzoek KONTRABAS leervoorwaarden in opdracht van VCLB Haacht en opstellen van een handleiding
 • 2009-2010 : Normeringsonderzoek BRIEF basisonderwijs in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland).
 • 2010-2011 : Normeringsonderzoek BRIEF secundair onderwijs in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland).
 • 2010-2011 : Normeringsonderzoek D2, concentratietest secundair onderwijs in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland) .
 • 2011-2012 : Normeringsonderzoek BRIEF secundair onderwijs (zelfrapportage) in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland)
 • 2011-2012 : Normeringsonderzoek ACT De AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II) in opdracht van Francis De Groot, Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen.
 • 2010-2012: Normeringsonderzoek 15-woorden (basis- en secundair onderwijs) (eigen beheer – zie PDC).
 • 2012-2013 : Normeringsonderzoek D2 volwassenen in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland).
 • 2010-2013 : Normeringsonderzoek Complexe figuur van Rey (basis- en secundair onderwijs) (eigen beheer zie PDC).
 • 2012-2013: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem spelling in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.
 • 2013-2015: Normeringsonderzoek Leerling-Leerkracht-Relatievragenlijst (LLRV) in samenwerking met KULeuven- PPW en uitgeverij BohnStafleu Van Loghum.
 • 2013-2014: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem wiskunde eerste graad in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.
 • 2014-2015: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem wiskunde tweede graad in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.
 • 2015-2016: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem wiskunde eerste graad secundair onderwijs in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.
 • 2016-2017: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem spelling tweede graad basisonderwijs in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.