ADI-TP (Aanvangsdiagnostisch Sceeningsinstrument voor Toegepaste Psychologie)

Her huidige hoger onderwijs heeft te maken met een heterogene instroom. Met andere woorden, studenten starten met een diverse, niet altijd even goed aansluitende vooropleiding  (VLHORA, 2012). Dit heeft als gevolg dat er een groep studenten onvoldoende voorbereid is om succesvol te studeren in het hoger onderwijs. Ongeveer 30% van de eerstejaarsstudenten stopt dan ook met hun opleiding tijdens of op het einde van het eerste opleidingsjaar. Deze vaststelling is er ook in de professionele bacheloropleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More hogeschool.

Eerder onderzoek (Tinto, 1993, Lacante et al., 2001; Glorieux, Laurijssen & Sobczyk, 2015) toonde aan dat de kennisbasis verworven in het secundair onderwijs een belangrijke voorspeller is voor studiesucces en uitval (drop-out). Daarom ontwikkelde het studie-en studentenbegeleidingsteam (SSB) en onderzoekers van het Psychodiagnostisch centrum (PDC)  een screeningsinstrument om studenten vroegtijdig te kunnen ondersteunen van bij de start van hun opleiding.

Het Aanvangsdiagnostisch sceeningsinstrument voor Toegepaste psychologie (ADI-TP) meet cognitieve vaardigheden die relevant zijn in een professionele bacheloropleiding Toegepaste Psychologie namelijk  begrijpend  lezen, de kennis van het academisch Nederlands, wiskundig (statistisch) inzicht en het geheugen. ADI-TP wordt bij de aanvang van het academiejaar afgenomen bij eerstejaarsstudenten (op vrijwillige basis) door het SSB-team van de opleiding. De eindresultaten zijn vervolgens de vertrekbasis voor gesprek,  begeleiding en ondersteuning door de persoonlijke studentencoach die voor elke TP-student is voorzien.

  • Glorieux, I., Laurijssen, I. & Sobczyk, O. (2015).  Studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs in Vlaanderen. Een analyse van de impact van kenmerken van studenten en van opleidingen. Research paper SSL/2014.15/4.1.2, Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen – TOR 2015/16.
  • Lacante, M., De Metsenaere, M., Lens, W.,van Esbroec, R., De Jaeger K., De Coninck T., Gressens K., Wenselaer C. & Santy L. (2001). Drop-out in het hoger onderwijs. Onderzoek naar achtergronden en motieven van drop-out in het eerste jaar hoger onderwijs. Leuven – Brussel: Katholieke Universiteit Leuven – Vrije Universiteit Brussel.
  • Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition (2e ed.). Chicago: University of Chicago Press.
  • Vlaamse hogeschoolraad -VLHORA (2012). Jaarverslag. Geraadpleegd op 10 november 2019 via http://vlhorabe.webhosting.be/documenten/Publicaties/2012%20jaarverslag.pdf.

Interessante berichten

Bachelorproefonderzoek: is telediagnostiek het nieuwe normaal?

Dankzij de COVID-19 crisis is de toepassing van telediagnostiek in een stroomversnelling geraakt. Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek via allerlei…

Lees meer

Creëren van gelijke onderwijskansen met behulp van academische taal

Leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond, zoals een lage sociaal-economische status of een andere moedertaal dan het Nederlands, nemen niet…

Lees meer