CAPvzw

Het Coördinatieteam Antwerpen voor Psychodiagnostiek (C.A.P. VZW) was een vzw die in 1989 is opgericht door Walter Magez. De vereniging zette zich specifiek in voor de professionele diagnosticus, werkzaam in een CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding) en aansluitende diensten. Haar voornaamste taak was het informeren over de aard en de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten en methodieken, specifiek bruikbaar in de Vlaamse onderwijscontext. Het team opereerde onafhankelijk, en de leden waren door hun diverse functies en activiteiten intensief betrokken bij psychodiagnostiek in de onderwijscontext.

CAP heeft zich decennialang ingezet voor kwaliteitsverbetering van de psychodiagnostische praktijk, in het bijzonder deze binnen de CLB-context en aansluitende diensten. CAP stond vooral bekend voor de aandacht die ze besteedde aan het gebruik van kwaliteitsvolle instrumenten. Zo was CAP één van de eerste (en weinige) instanties die testbeoordelingen publiceerde op haar website. Door de jaren heen heeft CAP meer dan 200 instrumenten beoordeeld en het werkveld hiermee van de nodige kwaliteitsgaranties voorzien. Daarnaast heeft CAP voor het Nederlandstalig gebied baanbrekend werk verricht op het vlak van intelligentie/cognitief onderzoek door de introductie en verdere uitwerking van het CHC-gedachtegoed. Ook met de uitgave van de eerste Nederlandstalige en Vlaams genormeerde intelligentietest volgens het CHC-model, de CoVaT-CHC Basisversie, heeft CAP (in samenwerking met het PDC) pionierswerk verricht.

 

Leden van CAP doorheen de jaren waren:

  • Walter Magez
  • Annemie Bos
  • Gisleen Rauws
  • Marleen Van Elsacker
  • Josiane Van Huynegem
  • Wim De Cleen
  • Renée Grysolle
  • Kris Geerinck
  • Luk Van der Auwera
  • Katrijn Van Parijs

CAP heeft in april 2023 haar activiteiten stopgezet en overgedragen aan het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) van Thomas More.

Interessante berichten

PsycEvent – ePsychologie – Tom Van Daele | 17.11.2020

Wanneer we ons niet goed in ons vel voelen, zoeken we al snel online naar antwoorden en hulp. Ook hulpverleners…

Lees meer

CAPvzw

Het Coördinatieteam Antwerpen voor Psychodiagnostiek (C.A.P. VZW) was een vzw die in 1989 is opgericht door Walter Magez. De vereniging…

Lees meer