De CoVaT-CHC Basisversie in actie: van kennismaking tot toepassingsmogelijkheden | 24.11.2017

Deze vorming maakt je beter bekend met de inhoud, toepassings- en interpretatiemogelijkheden van de CoVaT-CHC Basisversie, een intelligentietest uniek voor Vlaanderen. De CoVaT-CHC Basisversie is een cognitieve vaardigheidstest voor de leeftijdscategorie 9j6m tem 13j11m en ontwikkeld naar het Cattell-Horn-Carroll model van intelligentie. Het is de enige intelligentietest voor Vlaanderen die door de Sectie Psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) beoordeeld wordt met het A+ kwalificatielabel en de test wordt bijgevolg ook erkend door het RIZIV en het VAPH.

In de namiddag van deze studiedag ligt de focus op het gebruik van de CoVaT-CHC Basisversie in de praktijk. Praktijkgebruikers vanuit het werkveld delen hun ervaringen (zie programma). In de voormiddag krijg je een introductie in de CoVaT-CHC Basisversie (zie programma).

Om zo goed mogelijk rekening te houden met ieders voorkennis van de CoVaT-CHC Basisversie, bieden we de mogelijkheid aan om voor 1 dagdeel in te schrijven.

Interesse gewekt? We verwelkomen je graag op vrijdag 24 november op onze campus (Thomas More Hogeschool Antwerpen). Inschrijven doe je via volgende link

Het unieke tarief bedraagt €40 voor het volledige dagprogramma en €20 voor 1 dagdeel (voor- of namiddag).

Programma (namiddag)
13u – 14u15: CoVaT-CHC team (PDC) zoomt in op het cognitief vaardigheidsprofiel met o.a. focus op de kwalitatieve interpretatie, sterkte-zwakte-analyse, afnames bij anderstaligen (Nital-Index), klas(groeps)profielen versus individuele profielen. Eveneens belichten de sprekers de mogelijkheid van digitale scoring en verslaggeving.
14u15-14u45: Pauze
14u45- 15u30: Annelies Van Aert & Ines De Ridder (Stedelijk CLB Antwerpen) lichten toe hoe zij de CoVaT-CHC Basisversie hanteren in de praktijk. Zij delen hun ervaringen van de afname in het buitengewoon lager onderwijs bij een klasgroep van schoolverlaters. De CoVaT-CHC afname kadert binnen de handelingsgerichte diagnostische trajecten om te komen tot een advies bij de overstap naar het secundair onderwijs.
15u30- 16u: Leen Elst (CLB Voor- en Noorderkempen) licht toe wanneer zij de CoVaT-CHC inzetten, o.a. in de onderwijsloopbaan van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs die dreigen vast te lopen en/of om meer zicht te krijgen op het cognitief profiel van leerlingen. Zij illustreert dit aan de hand van drie individuele casussen.
Het is mogelijk om enkel voor het namiddagdeel in te schrijven.
Programma (voormiddag)
9u30-12u: CoVaT-CHC team (PDC) introduceert je in de CoVaT-CHC Basisversie. Je maakt kennis met de verschillende subtesten en brede cognitieve vaardigheden. Je leert de klas- en leeftijdsnormen gebruiken en hoe je hierover rapporteert.
Het is mogelijk om enkel voor het voormiddagdeel in te schrijven.

 

Interessante berichten

Zelfevaluatie met begeleiding! Coachen naar een weloverwogen studiekeuze | 22.11.2018

Binnen onderwijsloopbaanbegeleiding worden alsmaar meer zelfevaluatie-instrumenten online aangeboden. Het uitgangspunt is dat de leerling regisseur is van zijn/haar onderwijsloopbaan. Van…

Lees meer

Studiedag Topspel

Op de studiedag van 25 april 2016 stelden De Sleutel en Thomas More het gloednieuwe TOPspel voor aan directies, leerkrachten…

Lees meer