e-Learning module GGZ voor de Stad Antwerpen

De Dienst Gezondheid van de stad Antwerpen wil graag de aandacht vestigen op het belang van het zorg dragen voor de geestelijke gezondheid van burgers. Als één van de ondersteunende acties hierrond wil de stad een e-learning module ontwikkelen voor de volgende (brede) doelgroep: medewerkers van de Stad Antwerpen die in een hulpverleningsrelatie staan met burgers en geconfronteerd worden met burgers die psychische problemen ervaren. De bedoeling van de module is dat men weet wat geestelijke gezondheid is en wanneer men van psychische problemen spreekt. De module moet ook verduidelijking geven over wat je dan als medewerker moet doen (wat wordt er vanuit de stad verwacht) wanneer je ermee geconfronteerd wordt of wanneer je het vermoedt. Ten slotte moet de module ook een overzicht van de geestelijke gezondheidszorg in Antwerpen bevatten.

Praktisch

Dit kortdurend project loopt binnen maart 2021. Opdrachtgever is de Dienst Gezondheid van de stad Antwerpen.

Vragen & contact

Cédric Vanneste, Mieke Decuyper, Steven Joris – betrokken onderzoekers.

Interessante berichten

Training: Assessing and treating stalkers

Op 19.04.2018 organiseert de expertisecel een studiedag over de assessment bij en behandeling van stalkers. Onze spreekster is niemand minder…

Lees meer

Testleiders voor WPPSI-IV-NL gezocht

Pearson is dringend op zoek naar testleiders voor de normering van de WPPSI-IV-NL. De vacature vind je hier.

Lees meer