eMEN project

Binnen het e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe (eMEN) project bevorderen zes partnerlanden het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa bevorderen. Partnerlanden in het eMEN project zijn: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Belgie, Frankrijk en Ierland. De Expertisecel, Mobilab en Pulso vertegenwoordigen samen België hierin.

eMEN wordt gefinancierd door Interreg en loopt van mei 2016 tot en met november 2019. Tijdens het project gaan we samen met overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars een EU platform opzetten, 5 eGGZ producten (door)ontwikkelen en testen, beleidsinstrumenten ontwikkelen en thematische seminars en conferenties organiseren. Na afronding van het project in 2019 zal het gemiddelde gebruik van eGGZ in Noordwest Europa zijn gestegen met 7%, tot 15% in totaal.

Achtergrond
Bijna 165 miljoen mensen in Europa lijden elk jaar aan een psychische aandoening zoals depressie of angst; dat is 38% van de EU-bevolking. Door onder andere de afnemende economische groei (schulden, marginalisering), toenemende psychische belasting door automatisering, verbeterde toegankelijkheid en de snel toenemende effecten van klimaatverandering blijft de vraag naar geestelijke gezondheidszorg stijgen.

Dit leidt tot substantiële economische en sociale lasten, want psychische aandoeningen vertegenwoordigen 20% van de totale ziektelast in de EU.
Stijgende vraag in combinatie met afnemende overheidsbudgetten leidt tot een onhoudbare situatie waarbij de gelijke toegang tot GGZ onder druk is gekomen; de zorgkosten worden met name voor de minder kapitaalkrachtige een steeds zwaardere last.

Door het inzetten van innovatieve en hoogwaardige eGGZ (eHealth)producten kan de GGZ betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijven. Voor Thomas More zijn Mobilab en de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving betrokken.

Meedoen?
Ook interesse in het succesvol integreren van eGGZ in uw organisatie en/of het ontwikkelen van eGGZ applicaties? eMEN biedt u:

  • Een breed Europees kennisnetwerk op het gebied van eGGZ
  • Toegang tot kosteneffectieve eGGZ producten voor depressie, angst en PTSS
  • (EU) opschalingsmogelijkheden voor uw eGGZ producten
  • Contacten met succesvolle eGGZ applied gaming bedrijven in Noordwest Europa
  • Meer inzicht in de multidisciplinaire aspecten die relevant zijn bij eGGZ implementatie
  • De laatste nationale en Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van eGGZ
  • Kennisontwikkeling met betrekking tot kosteneffectieve ‘evidence based’ onderzoeksmethodieken voor eGGZ
  • Meer inzicht in (Europese) kwaliteitstandaarden voor eGGZ
  • Gratis deelname aan thematische seminars en conferenties in Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland.

Deelname aan het platform is kosteloos. U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke binnen het project, Eva Van Assche. Meer informatie is ook te vinden op de website van Interreg of via onderstaande video!

Interessante berichten

Flanders’ Care incentives onlinehulp

In 2018 ondersteunt Flanders’ Care opnieuw vijf vernieuwende onlinehulp projecten in zorg en welzijn. De focust ligt op blended care. Een…

Lees meer

COST action TREATme

De TREATme COST action wil een Europees multidisciplinair onderzoeksnetwerk uitbouwen dat gericht is op het bevorderen van geïndividualiseerde psychotherapie voor…

Lees meer