eMEN project

Het eMEN project wil de kracht van technologie gebruiken om de geestelijke gezondheid van mensen te verbeteren.

Overzicht

Binnen het e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe (eMEN) project bevorderen zes partnerlanden het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa. Partnerlanden in het eMEN project zijn: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Belgie, Frankrijk en Ierland. De Expertisecel, Mobilab en Pulso Europe vertegenwoordigen samen België hierin.

Het project wordt gefinancierd door Interreg en ging van start op 1 mei 2016. Het project zou initieel 3,5 jaar lopen maar kreeg een verlenging van een half jaar met als einddatum 31 mei 2020. Interreg schreef in het najaar van 2019 een bijkomende oproep uit om een bijkomende capitalisation werkpakket toe te voegen. Er werd met vijf van de zeven consortium partners een voorstel uitgewerkt en dat werd goedgekeurd voor subsidie. Dat maakt dat het eMEN project nog door loopt tot eind december 2021 en we in deze kapitalisatiefase de impact van het huidige project kunnen maximaliseren door onze kennis, skills en producten breder in de praktijk te gaan inzetten.

Tijdens het eMEN project bereikten we een veelheid aan verschillende doelgroepen zoals overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars. We werkten aan het (door)ontwikkelen en testen van zeven eGGZ producten, ontwikkelden beleidsinstrumenten en organiseerden thematische seminaries en conferenties.

 

Context

Bijna 165 miljoen mensen in Europa lijden elk jaar aan een psychische aandoening zoals depressie of angst; dat is 38% van de EU-bevolking. Door onder andere de afnemende economische groei (schulden, marginalisering), toenemende psychische belasting door automatisering, verbeterde toegankelijkheid en de snel toenemende effecten van klimaatverandering blijft de vraag naar geestelijke gezondheidszorg stijgen.

Dit leidt tot substantiële economische en sociale lasten, want psychische aandoeningen vertegenwoordigen 20% van de totale ziektelast in de EU.
Stijgende vraag in combinatie met afnemende overheidsbudgetten leidt tot een onhoudbare situatie waarbij de gelijke toegang tot GGZ onder druk is gekomen; de zorgkosten worden met name voor de minder kapitaalkrachtige een steeds zwaardere last.

Door het inzetten van innovatieve en hoogwaardige eGGZ (eHealth)producten kan de GGZ betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijven. Voor Thomas More zijn Mobilab en de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving betrokken.

eMEN activiteiten en info

Interessante berichten

Carewear

De doelstelling van het Carewear-project is om draagbare technologie in te zetten om de huidige werking te verbeteren van organisaties…

Lees meer

COST action Net&Me

Het problematisch gebruik van het internet en de impact hiervan op de gezondheid en het welzijn van Europese burgers vormt…

Lees meer