Arbeidsinteressetest (AIT)

De arbeidsinteressetest (AIT) is een veelgebruikte, maar wetenschappelijk weinig bestudeerde test die in kaart brengt welke de interesses zijn van personen die een job zoeken binnen het begeleid werken.
Toegepaste Psychologie onderzoekt (a) of deze test een valide en betrouwbare meting vormt van arbeidsinteresse binnen deze doelgroep, (b) welke meerwaarde deze test biedt in het matchen van werkzoekende en vacature en (c) brengt op basis van deze bevindingen mogelijke verbeteraspecten in kaart.

In academiejaar 2015-2016 is via een verkennende literatuurstudie in kaart gebracht wat het concept van arbeidsinteresse inhoudt. Een tweede luik in dit onderzoek omvatte het (kwantitatief) psychometrisch onderzoek van de AIT met betrekking tot betrouwbaarheid, normen, factoranalyse.
Op basis van deze analyses werden reeds eerste verbetersuggesties geformuleerd.
In academiejaar 2016-2017 zal het onderzoek verdergezet worden – met zowel een psychometrische als een praktische focus.
Een meer diepgaande literatuurstudie vergelijkt het begrip arbeidsinteresse met gerelateerde concepten zoals loopbaanankers, werkwaarden en belangstelling. Hierbij worden ook andere instrumenten die interesse (belangstelling) meten in kaart gebracht, zowel qua inhoud (wat meten ze) als qua psychometrische kwaliteit (betrouwbaarheid, validiteit). Op die manier trachten we adviezen te formuleren naar de praktijk toe mbt de kwaliteit van deze meetinstrumenten.

Daarnaast worden via een kwalitatief onderzoek de noden van het werkveld (de trajectbegeleiders) met betrekking tot de inhoudelijke en de vormelijke aspecten van het instrument in kaart gebracht. Op basis van de antwoorden op de twee eerdere onderzoeksvragen wordt verder technisch onderzocht hoe deze test kan aangepast worden om aan de noden te voldoen.

Interessante berichten

LED Diversiteit in HRM

Een goed personeelsbeleid is onontbeerlijk in KMO’s. De LED Diversiteit in HRM van de Opleiding Toegepaste Psychologie bij Thomas More…

Lees meer

Skills Navigator – Getting the right technician for the job

The Flemish – Dutch Delta stands for an employment of around 5 million people. Due to the digitisation, automation and…

Lees meer