Bachelorproefproject – Moodbuster

Technologie maakt steeds meer deel uit van ons dagelijks leven en ook  binnen de geestelijke gezondheidszorg kan dit een meerwaarde betekenen. Een online platform kan bijvoorbeeld potentieel hebben in de behandeling van depressie, stelden vijf studenten Toegepaste Psychologie vast in het kader van hun bachelorproefproject in opdracht van de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving.

Ze namen namelijk het online platform Moodbuster onder de loep, dat in België eerder al gebruikt werd voor onderzoek in kader van het eMEN project. Via Moodbuster kunnen patiënten informatie verkrijgen over problemen oplossen, psycho-educatie, cognitieve therapie en meer. Via de gekoppelde app kan men ook de stemming beoordelen en bijhouden, als extra bron van informatie voor de behandelende therapeut. Het doel van het project was om voorstellen te formuleren hoe een Vlaamse aanpassing van dit platform verder kon geoptimaliseerd worden. De studenten vielen hierbij terug op hun eigen ervaringen met het platform en de input van 25 eerstejaarsstudenten Toegepaste Psychologie die deelnamen aan focusgroepen. De algemene inschatting van het potentieel van het platform was positief, al werden er wel verschillende mogelijke verbeterpunten, zowel groot als klein, vastgesteld. Op basis van deze informatie, in combinatie met wetenschappelijke literatuur,  werden concrete aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid, inhoudelijke aspecten en taalgebruik. 

Achtergrondinformatie

 • Bachelorproefproject
  • Psychologische hulp: face-to-face in combinatie met online als nieuwe standaard? Optimalisatie van online platform Moodbuster
 • Betrokken studenten
  • Luna Bastaens
  • Lisa Declerck
  • Julie Jangu
  • Kaat Mets
 • Promotor & eMEN Project

 

Interessante berichten

Nomophobia

Applied Psychology students of Thomas More University of Applied Sciences and international Erasmus students wrote blog posts on psychology &…

Lees meer

Hoe zet je een online tool in als aanvulling voor behandeling van depressie? Organisaties gezocht voor innovatieve, laagdrempelige studie

version française Thomas More (Mobilab en de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving) en Pulso Europe starten in het kader van het…

Lees meer