Astrid Durt

Expertise

Astrid Durt is klinisch orthopedagoog van opleiding. Binnen Thomas More werkt Astrid als docent Psychodiagnostiek en Practicum 3 SPP. Daarnaast begeleidt ze studenten Toegepaste Psychologie bij hun bachelorproef en stage. Voor Astrid is psychodiagnostiek een uiterst boeiend domein vol leerrijke interacties. Ze deed er reeds ruim ervaring in op binnen het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen te Leuven en Antwerpen. Daar scherpte ze haar kennis en vaardigheden aan wat betreft intelligentieonderzoek en diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen (zoals autismespectrumstoornis, aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis…). Astrid is ook werkzaam binnen de Expertisecel Begaafdheid van PraxisP, het academisch praktijkcentrum van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, waar ze focust op psychodiagnostiek bij deze specifieke doelgroep.

Education

Psychodiagnostiek KLP/SPP (Verkort traject)

Contact

astrid.durt@thomasmore.be


Publications