Caroline Dejonghe

Expertise

Caroline Dejonghe is lector Practicum 1, Counseling & Coaching en Psychodiagnostiek binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast is ze medewerker van het Psychodiagnostisch Centrum waar ze aanspreekpunt is voor diagnostische vraagstukken uit het school- en pedagogische werkveld, en beheerder van het Testgeheugen van Vlaanderen. Ze geeft vormingen over intelligentie-onderzoek en verdiept zich momenteel in diversiteit en multiculturaliteit.

Education

Practicum 1

Counseling & coaching School- en Pedagogische Psychologie

Bachelorproefbegeleiding

Stagebegeleiding

Contact

caroline.dejonghe@thomasmore.be


Publications

Artikels in tijdschriften

Bos , A., Dejonghe, C. & Magez, W. (2016). Het CHC-model in de praktijk: perspectieven met de cross-batterijbenadering. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 41 (3/4), 113-122.

PDC-publicaties

Debeer, E., Bernaerts, I., Decaluwé, V., Dejonghe, C., Niesen, W., Raets, H., Soetens, B., & Tierens, M. (2015). Het psychodiagnostisch procesmodel: Studentenversie. Psychodiagnostisch Centrum, Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen.

Onderzoeksrapporten (gepubliceerd op het CoVaT-CHC platform)

Magez, W., Dejonghe, C. & Van Parijs, K. (2016). Niet – talig onderzoek van cognitieve vaardigheden. Modules Gf – Gv – Gs. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.