Ivo Bernaerts

Expertise

Ivo Bernaerts is psycholoog en doctoreerde op inspraak en medezeggenschap aan de Open Universiteit Nederland.
Momenteel werkt hij als docent Psychodiagnostiek en beleidscoördinator Kwaliteitszorg & Vorming  in de opleiding Toegepaste Psychologie en als onderzoeker binnen het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) van Thomas More. Zijn onderzoeksinteresses zijn breed te situeren binnen diverse psychologische werkvelden (o.a. arbeids- en organisatiepsychologie, klinische- en gezondheidspsychologie, schoolpsychologie en pedagogische psychologie). Zijn focus ligt evenwel op de ontwikkeling en kwaliteitsonderzoek van psychodiagnostisch instrumentarium als op effectonderzoek van innovatieve psychologische interventies in de praktijk.

Expertisedomeinen

 • Constructie & – adaptatie psychodiagnostisch instrumentarium (test- en vragenlijstontwikkeling) voor diverse psychologische werkvelden
 • Psychometrisch normeringsonderzoek
 • Effectonderzoek van toegepaste psychologische interventies in diverse werksettingen
 • Kwaliteitszorg in organisaties

Education

Psychodiagnostiek 2

Bachelorproefbegeleiding

Stagebegeleiding

Contact

Ivo.bernaerts@thomasmore.be


Publications

Publicaties in tijdschriften

Bernaerts, I. (2000). Leerproblemen en gezondheidsklachten in de basisschool. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding, 12(6), 10.

Bernaerts, I. (2001). De leesvrienden: een leesdidactiek op maat. Tremelo: Damiaanschool, school voor buitengewoon onderwijs.

Bernaerts, I. (2001). Van individu naar knooppunt van relaties. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding, 13(4), 28.

Victoir, A,  Bernaerts, I., & Vandenberg, O. (2001). Leerproblemen en gezondheidsklachten in stresstheoretisch perspectief. Gedrag en gezondheid: tijdschrift voor psychologie en gezondheid, 29, 3, 159-171.

Bernaerts, I. (2002). De schobl-R: een stap dichter bij de beoordeling en begeleiding van schoolgedrag. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding, 14(4), 20.

Von Grumbkow, J., & Bernaerts, I. (2005). Democratische burgerschapshouding en studentenmedezeggenschap: een uitdaging voor het hoger onderwijs. Persoon en gemeenschap: tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, 57(3), 201-212.

Von Grumbkow, J., Bernaerts, I., & Syroit, J. (2005). Betrokkenheid voor de leerlingenraad: Stemmers en niet-stemmers vergeleken. Caleidoscoop 17(5), 24-27.

Von Grumbkow, J., Bernaerts, I., & Syroit, J. (2005). Inspraak en participatie essentieel voor schoolburgerschap. Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk, 16, 2, 7-11.

Bernaerts, I., & von Grumbkow, J. (2007). Medezeggenschap als student of als cliënt. Psychologos: Kwartaaltijdschrift Belgische Federatie van Psychologen, 22(4), 8-10.

Bernaerts, I., von Grumbkow, J., & Syroit, J. (2009). Exerting power in schools. Factors that influence students’ willingness to participate in school councils. Paper presentation at the bi-annual conference of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Santiago de Compostella, Spain.

Bernaerts, I., Syroit, J., Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2011). Studentenmedezeggenschap: eigenbelang en het actief kiesrecht. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2, 108-116.

Bernaerts, I. (2012). Rechtvaardigheid en eigenbelang in studentenmedezeggenschap (ongepubliceerd proefschrift). Verdedigd op 27 april 2012. Open Universiteit, Heerlen, Nederland.

Bernaerts, I., Syroit, J., Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2012). Eigenbelang en het gebruik van het passief en actief kiesrecht bij hogeschoolstudenten. Pedagogische studiën (89), 3, p. 127-143.

Bernaerts, I., Syroit, J., Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2012). Studentenmedezeggenschap: factoren die van invloed zijn op de participatiebereidheid van studenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (30), 2, p. 124 – 138.

Bernaerts, I., Syroit, J., Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2012). Een hogere bereidheid van studenten voor inspraak en medezeggenschap in hogescholen bij groter eigenbelang. Onderzoek van Onderwijs (41), 3, p. 60-65.

Bernaerts, I. (2012). Rechtvaardigheid, inspraak en eigenbelang. In: Grumbkow, J. von, et al (Red), Fairness en vrolijkheid: Liber amicorum voor prof. dr. Jef Syroit. Heerlen (ISBN 9789491465109), p.43-55.

Bernaerts, I., & Meeuwsen, F. (2012). Eigenbelang speelt grote rol bij inspraak studenten. Modulair 27(7), p. 14-15.

Bernaerts, I., De Groot, F., & Kleen, M. (2012). De AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II), een maat voor experiëntiële vermijding: normering bij jongeren. Tijdschrift voor Gedragstherapie en cognitieve therapie (4), p. 389-399.

Debeer, E., Bernaerts, I., Decaluwé, V., Dejonghe, C., Niesen, W., Raets, H., Soetens, B., & Tierens, M. (2015). Het psychodiagnostisch procesmodel: Studentenversie. Psychodiagnostisch Centrum, Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen.

Portael, L., Magez W., Horsten A., Bos A., Bernaerts I., & Tierens M., (2016). Creating a diagnostic instrument for first year students that measures initial competences of the professional bachelor in applied psychology. BAPS Annual Meeting, Antwerp, Belgium.

Bernaerts,I. & Dejonghe,C (2019). Cultuurfair psychodiagnostisch handelen: een conditio sine qua non, maar geen vanzelfsprekendheid. Tijdschrift Klinische Psychologie, 2019, 49(3), 227-242 |.

 Bernaerts,I. (2021). Een leidraad voor ethische reflectie en moreel beraad in de zorg. Tijdschrift Klinische Psychologie, 2021, 51(1), 80- 84.

 

Disseminatie psychometrisch onderzoek & psychodiagnostiek

Bernaerts, I., & Verniers, K. (2005). Handleiding TOETERS: een screeningsinstrument voor de kleuterklas. Haacht: VCLB Haacht.

Bernaerts, I. (2009). Handleiding KONTRABAS: een screeningsinstrument voor de kleuterklas. Haacht: VCLB Haacht-Keerbergen.

Bernaerts, I. (2012). Afname van de D2 in Vlaanderen. In: Brickenkamp, R. & Oosterveld, P.: aandachts- en concentratietest voor kinderen en adolescenten. Handleidingp.51-61. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.

Bernaerts, I. (2012). BRIEF, ouder- en leerkrachtenvragenlijst en Zelfrapportage in een Vlaamse steekproef. In: M. Huizinga & D. Smidts : BRIEF, Vragenlijst executieve functies voor 5 – 18 jarigen. 1. Instructies en verantwoording. Handleiding, p. 91-100. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.

Bernaerts, I. & Magez, W. (2012). Handleiding 15-woordentest. Brussel: VCLB-Koepel.

Bernaerts, I., De Groot, F., & Kleen, M. (2012). De AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II), een maat voor experiëntiële vermijding: normering bij jongeren. Tijdschrift voor Gedragstherapie en cognitieve therapie (4), p. 389-399.

Bernaerts, I. & D’Haenens, E. (2013). Handleiding Complexe figuur. Normering basis- en secundair onderwijs. Beschikbaar gesteld http://www.thomasmore.be/toegepaste-psychologie/psychodiagnostisch-centrum

Bernaerts, I. (2014). Afname van de D2 in Vlaanderen. In: Brickenkamp, R. & Oosterveld, P.: aandachts- en concentratietest voor volwassenen. Handleidingp.55-67. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.

Bernaerts, I., Magez, W., , D’Haenens, E., Koomen, H. & Verschueren, K. (2015). Handleiding Vlaamse normering Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst. Beschikbaar gesteld via http://www.thomasmore.be/toegepaste-psychologie/psychodiagnostisch-centrum en website http://testweb.bsl.nl/tests/llrv/

Bernaerts, I., & Magez, W. (2019). Rapport basisversie COVAT toegepast bij ouderen (65+). Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport.

Bernaerts, I., & Magez, W. (2019). Rapport HBO-5 instapproef toegepast bij studenten TP. Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport.

Bernaerts, I. (2020). NETOL. Kritische reflectie op de Neuropsychologische testserie voor oudere licht verstandelijk gehandicapte mensen (Verberne, 1998). Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport

Lau, L, Bernaerts, I. & Van Leest P. (2021). De voorspellende kracht van CHC-cognitieve vaardigheden bij werving & selectie. Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport

Bernaerts, I. (2022). Literatuuronderzoek over job prestatiemeting
in functie van het predictieve validiteitsonderzoek COVAT 3
. Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport

 

 Onderzoeksprojecten

 • 2004-2006 : Normeringsonderzoek TOETERS leervoorwaarden in opdracht van VCLB Haacht (PWO) en opstellen van een handleiding.
 • 2007-2009 : Normeringsonderzoek KONTRABAS leervoorwaarden in opdracht van VCLB Haacht en opstellen van een handleiding
 • 2009-2010 : Normeringsonderzoek BRIEF basisonderwijs in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland).
 • 2010-2011 : Normeringsonderzoek BRIEF secundair onderwijs in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland).
 • 2010-2011 : Normeringsonderzoek D2, concentratietest secundair onderwijs in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland) .
 • 2011-2012 : Normeringsonderzoek BRIEF secundair onderwijs (zelfrapportage) in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland)
 • 2011-2012 : Normeringsonderzoek ACT De AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II) in opdracht van Francis De Groot, Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen.
 • 2010-2012: Normeringsonderzoek 15-woorden (basis- en secundair onderwijs) (eigen beheer – zie PDC).
 • 2012-2013 : Normeringsonderzoek D2 volwassenen in opdracht van HOGREFE uitgeverij (Nederland).
 • 2010-2013 : Normeringsonderzoek Complexe figuur van Rey (basis- en secundair onderwijs) (eigen beheer zie PDC).
 • 2012-2013: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem spelling in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.
 • 2013-2015: Normeringsonderzoek Leerling-Leerkracht-Relatievragenlijst (LLRV) in samenwerking met KULeuven- PPW en uitgeverij BohnStafleu Van Loghum.
 • 2013-2014: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem wiskunde eerste graad in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.
 • 2014-2015: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem wiskunde tweede graad in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.
 • 2015-2016: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem wiskunde eerste graad secundair onderwijs in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.
 • 2016-2017: Normeringsonderzoek (psychometrische vooranalyses) leerlingvolgsysteem spelling tweede graad basisonderwijs in opdracht van VCLB-Koepel Brussel.
 • 2017-2018: Pilootstudie Intelligentieonderzoek COVAT-basisversie voor toepassing bij bejaarden in opdracht van Psychodiagnostisch Centrum Thomas More.
 • 2017-2018: Medewerking aan normeringsonderzoek ABAS 3 in opdracht van faculteit Pedagogische wetenschappen KULeuven (onderzoekspromotor prof.dr. Ilse Noens).
 • 2018-2019: Finaliseringnormeringsonderzoek Aanvangsdiagnostisch instrument Toegepaste Psychologie (ADI-TP)
 • 2018-2019:Onderzoeksproject COVAT: afwerken van onderzoeksrapport basisversie COVAT toegepast bij ouderen (65+)
 • 2018-2019: Onderzoeksproject (PWO): Instapproef toegepast bij studenten TP. Medewerking aan ontwikkeling van HBO5 instapproef (Associatie KULeuven)
 • 2017-2019: lid van stuurgroep ABAS-3 (faculteit Pedagogische wetenschappen KULeuven (onderzoekspromotor prof.dr. Ilse Noens).
 • 2019 – 2021: Onderzoeksproject COVAT- Talentontwikkeling in samenwerking met CEBIR (Centre for Basis interactive research) Kortenberg.
 • 2021 – 2022: Onderzoeksproject COVAT – Literatuuronderzoek over jobperformance + Onderzoeksproject Aanvangsdiagnostisch instrument startende studenten TM
 • 2022 – 2023: Onderzoeksproject Aanvangsdiagnostisch instrument startende studenten TM