Katrijn Van Parijs

Expertise

Katrijn Van Parijs is docent Practicum School- en Pedagogische Psychologie, Revalidatiepsychologie en Psychodiagnostiek aan Thomas More, opleiding Toegepaste psychologie. Als medewerker van het Psychodiagnostisch Centrum doet ze voornamelijk onderzoek omtrent de CoVaT-CHC, de eerste Nederlandstalige cognitieve vaardigheidstest voor kinderen en jongeren op basis van het CHC-model. Binnen het Psychodiagnostisch Centrum is ze tevens aanspreekpunt voor neuropsychologie. Daarnaast geeft ze vormingen over het CHC-model en heeft ze expertise in het werkveld van kleuters, kinderen en jongeren met visuele (meervoudige) beperkingen.

Education

Practicum 2 School- en Pedagogische Psychologie
Revalidatiepsychologie
Psychodiagnostiek 1
Bachelorproefbegeleiding
Stagebegeleiding


Publications

Tests

Magez, W., Tierens, M., Van Huynegem, J, Van Parijs, K., Decaluwé, V. & Bos, A. (2015). CoVaT-CHC Basisversie: Cognitieve vaardigheidstest volgens het CHC-model. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Van Parijs, K. (2013). Development of the G.CVI.Tods 30 months, a novel diagnostic tool in the assessment of Cerebral Visual Impairment, and discussion of two case studies (Unpublished master’s thesis). Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium.

Van Parijs, K., & Ortibus, E. (2013). Novel diagnostic tools in the assessment of Cerebral Visual Impairment in the young child (under 3 years): toward a comprehensive assessment battery for Flanders. Unpublished manuscript, Ganspoel, Huldenberg, Belgium.

Artikels in tijdschriften

Tierens, M., Van Parijs, K., Bos, A. & Magez, W. (2016). Het CHC-model als basis voor testontwikkeling: De CoVaT-CHC Basisversie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 41 (3/4), 169-178.

Onderzoeksrapporten (gepubliceerd op het CoVaT-CHC platform)

Tierens, M., Van Parijs, K., Decaluwé, V., & Magez, W. (2017). Leeftijdsnormen bij de CoVaT-CHC Basisversie subtests. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., Van Parijs, K., & Tierens, M. (2016). Methodologie bij de gehanteerde normschalen. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., Dejonghe, C., & Van Parijs, K. (2016). Niet-talig onderzoek van cognitieve vaardigheden: Gf-Gv-Gs. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Tierens, M., Magez, W., & Van Parijs, K. (2016). Normen: jongens versus meisjes? Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw

Magez, W., & Van Parijs, K. (2016). BCV-IQ/GCV en studieopties in het 2e jaar secundair onderwijs. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., & Van Parijs, K. (2016). Ontwikkelingspsychologische validiteit. Een exploratie. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., Tierens, M., Bos, A. & Van Parijs, K. (2016). Pre-instructiefase CoVaT-CHC Basisversie. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.

Magez, W., Tierens, M., & Van Parijs, K. (2016). Methodologie van het gemiddelde BCV versus IQ & profielanalyse. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.