PsycEvents go Forensic 2018: Pedofilie: Voorbij het taboe?

Inhoud

Een persoon met pedofilie voelt zich seksueel aangetrokken tot kinderen. Pedofilie wordt als een seksuele geaardheid beschouwd, die bij vermoedelijk 1 tot 3% van de bevolking voorkomt. De maatschappij staat uiterst negatief ten aanzien van pedofilie, waardoor heel wat personen met pedofilie genoodzaakt zijn om hun geaardheid verborgen te houden en de gevoelens en gedachten waarmee ze worstelen, voor zich te houden.

Tijdens deze lezing- en debatavond willen wij een debat op gang brengen over pedofilie. Hierbij willen we voornamelijk stilstaan bij de vraag of nieuwe technologieën (o.a. virtuele beelden en realistische seksrobots) bij pedofiele personen ingezet kunnen worden ter bevordering van hun eigen welzijn en ter preventie van seksueel kindermisbruik. Meer bepaald willen we bij de volgende vragen stilstaan: hoe is het om als pedofiele persoon in de huidige maatschappij te leven? Met welke vragen en problemen worstelen deze personen? Sluiten nieuwe (behandel)technologieën aan bij de noden van personen met pedofilie? Welke mogelijkheden bieden de nieuwe technologieën voor de behandeling van pedofielen? En welke ethische reflecties dienen we bij de toepassing van dergelijke technologieën te maken?

Vier sprekers zullen tijdens de PsycEvent hun reflecties over het thema geven: Gabriël Levi (pseudoniem, pedofiel), Minne De Boeck (criminoloog), Eric Van Beek (seksuoloog) en Jan Verplaetse (moraalfilosoof). Het debat zal geleid worden door Ihsane Chioua Lekhli (Zevende Dag, Eén).

Bio sprekers

Gabriël Levi (pseudoniem) is pedofiel en vrijwilliger bij Pedofilie.nl. Daarnaast is hij IT ondernemer en afgestudeerd als politicoloog. De site Pedofilie.nl vormt al ruim 10 jaar een zelfhulp- en discussieplatform, met name voor pedofielen en hun omgeving. Insteek: een geaardheid, met verantwoordelijkheid. Levi maakt zich zorgen over het taboe op pedofiele gevoelens en de wijdverbreide angst voor mensen die daarmee leven. Met het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht in deze permanente voorkeur, plus cijfers die aantonen dat plegers van kindermisbruik ook vaak geen pedofiel zijn, pleit hij voor neutralere voorlichting en steun. Met name voor pedofiele jongeren. Naast risicotaxatie, zou wat hem betreft veel meer accent gelegd moeten worden op hulp bij zelfacceptatie, acceptabele uitingsvormen en het creëren van perspectief.

Minne De Boeck is criminologe aan het Universitair Forensisch Centrum (UFC) in Antwerpen. Het UFC is een ambulant behandelcentrum voor personen met afwijkend seksueel gedrag en fungeert als steuncentrum binnen het samenwerkingsakkoord inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Minne is betrokken bij de intakes, risicotaxatie en second opinions binnen het behandelcentrum. Daarnaast coördineert ze de steunopdrachten ten aanzien van de externe partners en vertegenwoordigt ze het UFC in tal van overlegorganen. Minne staat daarnaast in voor de preventie van seksueel misbruik; in dit kader is ze binnen het UFC de projectverantwoordelijke van het Vlaamse Stop it Now!-project. Stop it Now! is een preventieproject dat seksueel misbruik wil voorkomen via sociale bewustwording en de ontwikkeling van een laagdrempelige hulplijn. Deze hulplijn biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens of mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen.

Eric Van Beek is van huis uit cultuurfilosoof. Tegelijk heeft hij jarenlang gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige. Via opleidingen als SPV  en casemanagement is hij in 2006 de RINO opleiding seksuologie gaan doen in Amsterdam. Eric Van Beek had al veel ervaring als behandelaar van mannen en als begeleider  van mannengroepen in de GGZ. Als seksuoloog kreeg hij al snel hulpvragen op zijn pad rond parafiele verlangens, hyperseksualiteit en verslavende seksuele patronen. Deze hulpvragen hebben soms ook een forensische dimensie, zoals exhibitionisme  of consumptie van kinderporno. Hij is vanuit zijn cultuurfilosofische achtergrond geïnteresseerd in de maatschappelijke en culturele krachtenvelden rond afwijkend seksueel gedrag en afwijkende voorkeuren.

Jan Verplaetse studeerde wijsbegeerte in Gent en promoveerde in 2002 met een proefschrift over wetenschappelijke pogingen om de moraal in onze hersenen te lokaliseren. Aan de Universiteit van Gent richtte hij met Johan Braeckman in 2004 The Moral Brain Research Unit op, een interdisciplinaire groep van Belgische en Nederlandse wetenschappers met een fascinatie voor de ontwikkeling en diversiteit van moreel en immoreel gedrag. Jan Verplaetse is hoofddocent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent waar hij moraalfilosofie en rechtsfilosofie doceert. Hij is auteur van diverse boeken, waaronder Het morele brein (Garant, 2006), Het morele instinct: over de natuurlijke oorsprong van onze moraal (Nieuwezijds, 2008) en Bloedroes: over onmodern geluk (Amsterdam: Nieuwezijds, 2016).

Ihsane Chioua Lekhli studeerde Germaanse Talen (Nederlands-Engels) aan de KULeuven en begon daarna aan het loopbaan bij de VRT. Ze presenteerde vier jaar lang het journalistieke debatprogramma “De Zevende Dag” op Eén en werkt nu als verslaggever voor “Het Journaal”.

Praktisch

Locatie: Aula (MOL 1.01), Thomas More, campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Datum: dinsdag 15 mei 2018

Uur: 19u – 21u, hierna volgt een receptie

Prijs: €5 voor studenten; €7 voor niet-studenten

Inschrijven (verplicht en mogelijk tot 7 mei!): via deze link.

Interessante berichten

PsycEvents go Forensic 2018: Pedofilie: Voorbij het taboe?

Inhoud Een persoon met pedofilie voelt zich seksueel aangetrokken tot kinderen. Pedofilie wordt als een seksuele geaardheid beschouwd, die bij…

Lees meer

Seminarie: Herstel van geïnterneerde personen: een kwalitatieve studie gebaseerd op doorleefde ervaringen

  Tijdens dit seminarie verneem je meer over de resultaten van het onderzoek van onze lector/onderzoeker forensische psychologie, Natalie Aga.…

Lees meer