COVAT-3

De COVAT-3 (Magez, Van Parijs, Joris & Tierens, in ontwikkeling) is een Vlaamse cognitieve vaardigheidstest gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) van intelligentie. De COVAT-3 bouwt voort op eerdere versies binnen de COVAT-reeks. De eerste test in de COVAT-reeks, de CoVaT-CHC Basisversie (uitgegeven in 2015), draagt het kwaliteitslabel A+, toegekend door de Testcommissie. Net zoals bij de CoVaT-CHC Basisversie het geval is meet de COVAT-3 naast iemands vloeiend redeneervermogen, ook de visuele informatieverwerking, de gekristalliseerde kennis (o.a. taalkennis), het geheugen en andere elementen die een rol spelen in algemene intelligentie.

De COVAT-3 maakt tegelijkertijd de overstap naar het digitale en adaptieve domein. Enkele voordelen hiervan zijn een aanzienlijke verkorting van de totale testtijd, het testen van de respondent op zijn of haar niveau, een verhoging van de standaardisatie, en een snellere en meer nauwkeurige verwerking van de resultaten.

De ontwikkeling van de COVAT-3 voor de schoolse en klinische sector verliep oorspronkelijk in het kader van een samenwerking tussen CAPvzw (o.l.v. Walter Magez) en het Psychodiagnostisch Centrum van Thomas More Antwerpen (o.l.v. Katrijn Van Parijs, Steven Jorisdr. Marlies Tierens).

Samenwerking met Cebir

Het Psychodiagnostisch Centrum van Thomas More werkt ook samen met Cebir rond de verdere ontwikkeling van de COVAT-3. De samenwerking met Cebir, een Belgische testontwikkelaar die zich sinds haar oprichting eind jaren ’80 sterk inzet om het selectie- en coachingproces op de arbeidsmarkt te optimaliseren, maakt het nu mogelijk om de test in te zetten binnen de HR context van werving en selectie. Meer info

  • Het eerste resultaat van de duurzame samenwerking tussen Thomas More en Cebir was de COVAT Space OL, een test die ingezet kan worden om de visuele informatieverwerking van kandidaten te meten. Deze test is uitgebracht in 2021. Op het BAPS congres van 2022 heeft dr. Sophie De Grauwe, onderzoekster bij Cebir, de COVAT Space OL voorgesteld. In haar presentatie besprak ze de theoretische achtergrond van de test, de doelstellingen, het proces van testontwikkeling en het eindresultaat. Je kan hier het abstract lezen van de presentatie. Je kan hier de poster bekijken.
  • Nu is ook de COVAT Pattern beschikbaar, en test die kan worden ingezet om het vloeiend redeneervermogen van kandidaten te meten. De komende jaren zullen nog andere tests rond vloeiend redeneren en ook andere testmodules ingebouwd worden op TASC, het online testplatform van Cebir. Op het BAPS congres van 2023 heeft dr. Sophie De Grauwe, de COVAT Pattern voorgesteld. Je kan hier de poster bekijken.

Toekomst

De samenwerking tussen het Psychodiagnostisch Centrum en Cebir gaat verder. Beide partijen hebben de intentie om de volledige COVAT-3-test verder te ontwikkelen en op zoek te gaan naar nieuwe toepassings- en gebruiksmogelijkheden ervan, gericht op de wereld van selectie en werving (en – in de verdere toekomst – gericht op talentontwikkeling). Dit doen beide partijen door samen te kiezen voor de doorontwikkeling van de test tot een adaptieve* tool gericht op de (Belgische) arbeidspopulatie en aangepast aan de nieuwste theoretische inzichten en technologische ontwikkelingen.

*Dat betekent dat wanneer iemand juist of fout antwoordt op een vraag, de test zich aanpast en verdergaat in een richting die aansluit bij het cognitieve niveau van die persoon.