LED Diversiteit in HRM

Een goed personeelsbeleid is onontbeerlijk in KMO’s. De LED Diversiteit in HRM van de Opleiding Toegepaste Psychologie bij Thomas More in Antwerpen verleent diensten binnen het brede domein van Human Resource Management (HRM) en Organisatiepsychologie. Daarnaast kan ook het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek rond diverse thema’s binnen dit domein tot onze dienstverlening behoren. De deskundigheid binnen deze cel bestaat uit het geven van advies, consultancy, vorming en trainingen rond HRM-topics. Dit kan o.m. dienstverlening inhouden m.b.t. in-, door- en uitstroom van personeel, alsook competentiemanagement, klanten- en tevredenheidsonder¬zoeken, marktonderzoek, …

Meer concreet bestaat ons aanbod uit het opmaken van competentieprofielen, het herbekijken van het instroom-, doorstroom- of uitstroombeleid, het geven van trainingen in basisgespreksvoering, gedragsgericht interviewen, coaching in het kader van loopbaanvraagstukken (in groep of individueel).

Tenslotte bieden we coaching aan waar we inzetten op het actief aanleren van nieuwe vaardigheden. Coaching richt zich zowel op medewerkers (consulent, begeleider, …) als leidinggevenden. Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, een andere aanpak te ontwikkelen, motivatie, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, enz. Ook in organisaties is de meerwaarde van coaching doorgedrongen. Na het traject ervaren alle stakeholders zowel meetbaar als voelbaar het verschil.

Expertise

 • Ontwikkeling van Competentieprofielen
 • Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van testinstrumenten binnen het veld van de arbeids- en organisatiepsychologie (bv. ASK) • Onderzoek naar medewerkerstevredenheid
 • Onderzoek naar diversiteitsmanagement
 • Onderzoek naar factoren die bepalen of ingenieurs solliciteren bij een bepaalde KMO
 • Onderzoek naar de arbeidsbegeleiding van doelgroepmedewerkers uit kansengroepen
 • Training in vergadertechnieken
 • Workshop over de kracht van non-verbaal gedrag (mogelijk in Engels)
 • De kracht van een goede basisgespreksvoering: een interactieve en ervaringsgerichte workshop rond luistervaardigheden en vraagtechnieken
 • Competentiegerichte selectiegesprekken voeren: gedragsgericht leren interviewen
 • Voeren van slechtnieuwsgesprekken
 • Adviesgesprekken voeren
 • Zelf bemiddelingsgesprekken voeren
 • Coachingsgesprekken voeren
Voorbeeldvragen: 
 • Hoe voer ik selectie- of functioneringsgesprekken met medewerkers op basis van specifieke competentiewoordenboeken voor kansengroepen?
 • Hoe ga ik te werk bij het duurzaam motiveren en begeleiden van kansengroepen?
 • Hoe maak ik een onderscheid tussen gedrag dat veroorzaakt wordt door de ontwikkelingscontext van kansarmoede of cultuur en gedrag dat bepaald wordt door de persoonlijkheid of cognitieve vaardigheden van de medewerker?
 • Hoe ga ik om met de mogelijke winst in ervaring versus het mogelijke verlies in operationele snelheid van oudere werknemers?
 • Welke faciliteiten kunnen optimaal ondersteunend werken voor een medewerker met dyslexie of ADHD?
 • Welke trajectbegeleiding is nodig om medewerkers met een autismespectrumstoornis te laten doorstromen naar functies waarin hun uitzonderlijk hoge precisie en concentratie maximaal aangewend kunnen worden?

Interessante berichten

Skills Navigator – De juiste technieker in de juiste job

De Vlaams – Nederlandse Delta is goed voor een tewerkstelling van om en bij de 5 miljoen mensen. Door de…

Lees meer

Arbeidsinteressetest (AIT)

De arbeidsinteressetest (AIT) is een veelgebruikte, maar wetenschappelijk weinig bestudeerde test die in kaart brengt welke de interesses zijn van…

Lees meer