Caroline Dejonghe

Expertise

Caroline Dejonghe is lector binnen de opleiding Toegepaste Psychologie en vakgroepvoorzitter van School en Pedagogische Psychologie (SPP). Ze  is medewerker van het Psychodiagnostisch Centrum waar ze aanspreekpunt is voor diagnostische vraagstukken uit het school- en pedagogische werkveld, en beheerder van het Testgeheugen van Vlaanderen. Ze geeft vormingen over intelligentie-onderzoek en heeft expertise in diversiteit, multiculturaliteit en faire diagnostiek.

Onderwijs

Bachelorproefbegeleiding

Stagebegeleiding

Contact

caroline.dejonghe@thomasmore.be


Publicaties

Artikels in tijdschriften

Dejonghe, C. & Depaepe, K. (2017). Faire diagnostiek van intelligentie bij vluchtelingen. Kan de Wechsler Non-verbal Scale of Ability (WNV-NL) een oplossing bieden? Tijdschrift Klinische Psychologie, 47 (4), 28-35.

Bos , A., Dejonghe, C. & Magez, W. (2016). Het CHC-model in de praktijk: perspectieven met de cross-batterijbenadering. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 41 (3/4), 113-122.

Bernaerts,I. & Dejonghe,C. (2019). Cultuurfair psychodiagnostisch handelen: een conditio sine qua non, maar geen vanzelfsprekendheid. Tijdschrift Klinische Psychologie, 2019, 49(3), 227-242.

PDC-publicaties

Debeer, E., Bernaerts, I., Decaluwé, V., Dejonghe, C., Niesen, W., Raets, H., Soetens, B., & Tierens, M. (2015). Het psychodiagnostisch procesmodel: Studentenversie. Psychodiagnostisch Centrum, Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen.

Onderzoeksrapporten (gepubliceerd op het CoVaT-CHC platform)

Magez, W., Dejonghe, C. & Van Parijs, K. (2016). Niet – talig onderzoek van cognitieve vaardigheden. Modules Gf – Gv – Gs. Antwerpen: Psychodiagnostisch Centrum en CAPvzw.