Fien Buelens

Expertise

Fien is tweemaal master in de psychologie (klinische en gezondheidspsychologie, en theorie en onderzoek, KU Leuven). Ze is erg geïnteresseerd in hoe technologie een bijdrage kan leveren aan de (geestelijke) gezondheidszorg. Verder, vindt ze het van groot belang dat onderzoek kan vertaald worden naar de praktijk en dat er een verbinding is tussen praktijkwerkers en onderzoekers. Na haar onderzoeksstage werkt ze nu als valorisatiemedewerker en onderzoeker voor de onderzoekslijn.


Publicaties

Presentaties

Buelens, F., Luyten, P., Claeys, H.,  & Van Daele, T. (2022, June). Dropout and Adherence in an Online Intervention for Self-Help, Guided Self-Help and Blended Care. Study Protocol  for Assessing Real-world Data. Poster gepresenteerd op de jaarlijkse meeting van de Belgian Association for Psychological Sciences, Leuven.

Van Daele, T., Buelens, F., Best, P., Thomas, C. & Bernaerts, S. (2022, June). 360° video or digital  twin VR? Equal sense of presence, different realism. Poster gepresenteerd op de jaarlijkse meeting van de Belgian Association for Psychological Sciences, Leuven.