Jean-Philippe Van Dijck

Expertise

Jean-Philippe van Dijck heeft in 2009 zijn doctoraat in de Psychologie behaald onder supervisie van prof. Wim Fias (UGent) met het proefschrift “The cognitive mechanisms of spatial-numerical associations”. Voor zijn aanstelling aan TMMA, was hij postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de UGent. Zijn specialisatie is cognitief psychologisch gedragsonderzoek bij neurologisch gezonde mensen, mensen met (niet aangeboren) hersenbeschadiging en mensen met schizofrenie. Zijn onderzoek situeert zich binnen de domeinen van getalsverwerking, (ruimtelijke) aandacht, werkgeheugen en executieve functies. Verschillende van zijn studies zijn gepubliceerd in gespecialiseerde vakbladen en werden gepresenteerd op (inter)nationale workshops en bijeenkomsten. Naast zijn aanstelling aan TMMA, is hij momenteel ook nog voor 20 % werkzaam als postdoc binnen de onderzoeksgroep van prof. Fias (vakgroep Experimentele Psychologie, UGent).

Onderwijs

  • Algemene Psychologie (1e bachelor Toegepaste Psychologie, TMMA)
  • Methode van Psychologisch Onderzoek 1  (1e bachelor Toegepaste Psychologie, TMMA)
  • Neuropsychologie (medelesgever)  (3e bachelor Psychologie, UGent)

Publicaties

Hermans, N., & van Dijck, J.-P. (2022). The “Dutch Reading Test for Adults” has Been Used for 29 Years to Estimate the Premorbid Performance Level, does it Still Meet the Expectations? Psychologica Belgica, 62(1), pp. 241–251. DOI: https://doi.org/10.5334/pb.1136