Kathinka Rijk

Expertise

Kathinka studeerde Gezondheidswetenschappen (specialisatie Geestelijke Gezondheidskunde) en behaalde daarna een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Utrecht, 2008). Ze doet onderzoek naar kinderen die door een achtergrond van ernstige verwaarlozing een verhoogde kwetsbaarheid hebben, en hoe we deze kinderen en jongeren in het (adoptie)gezin en binnen het onderwijs zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. Daarnaast is ze ook geïnteresseerd in hoe we in de opvoeding en het onderwijs het ontstaan van problemen juist kunnen voorkomen.

Kathinka is tevens een van de verantwoordelijken voor Internationalisering binnen de opleiding en is houdt zich bezig met thema’s rond diversiteit, interculturaliteit en crossculturele psychologie.

Onderwijs

  • Docent van Crossculturele Psychologie, Practicum 2 School en Pedagogische Psychologie, International Week in Applied Psychology (IWAP), School- and Family Based Prevention
  • Begeleiding bachelorproeven
  • Begeleiding stages
  • Coördinator Internationalisering Toegepaste Psychologie

Contact

kathinka.rijk@thomasmore.be


Publicaties

Boeken

Rubio Repáraz, L., Ardjosemito-Jethoe, S., Rijk, K. (2017) Diversiteit in de samenleving. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Rijk, C.H.A.M. (2008) Coping with the effects of deprivation. Development and upbringing of Romanian adoptive children in the Netherlands. [PhD thesis] Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie.

Hoksbergen, R.A.C., Rijk, K. & de medewerkers van het Roemenië-project (2004). The effects of deprivation. An example: Children adopted from Romania. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie.

René Hoksbergen und die Mitarbeiter des Rumänien-Projektes (2003). Die Folgen von Vernachlässigung. Erfahrungen mit Adoptivkindern aus Rumänien. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Hoofdstukken in boeken

Knuiman, S., Rijk, C.H.A.M., & Hoksbergen, R.A.C. (2013). Fetal Alcohol Spectrum Disorders in children adopted from Poland: Diagnosis and early detection. In R. Feldman, G. Michalowski & K. Lepke (Eds.), Perspectiven für Menschen mit Fetalen Alkoholspektrumstörungen (FASD). Einblicke-Ausblicke 14. Fachtagung in Erfurt 28.-29.09.2012 (pp. 35-40). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Hoksbergen, R. A. C., Rijk, K., & ter Laak, J. (2008). The new family. Limits of reproduction, and increasing non-genetic parenthood. In C. Yoon (Ed.), Focus on family relations in the 21st century. Hauppauge: Nova Science Publishers.

Hoksbergen, R. A. C., Rijk, K., & ter Laak, J. (2007). Post-institutionalized autism. In P. C. Carlisle (Ed.), Progress in autism research (pp. 239-254). Hauppauge: Nova Science Publishers.

International journals

de Cock, E. S., Henrichs, J., Vreeswijk, C. M., Maas, A. J., Rijk, C. H., & van Bakel, H. J. (2016). Continuous feelings of love? The parental bond from pregnancy to toddlerhood. Journal of Family Psychology30(1), 125.

de Cock, E.S., Henrichs, J., Rijk, C.H.A.M., & van Bakel, H.J.A. (2015):Baby please stop crying: an experimental approach to infant crying, affect, and expected parenting self-efficacy, Journal of Reproductive and Infant Psychology, DOI: 10.1080/02646838.2015.1024212

Knuiman, S., Rijk, C. H. A. M., Hoksbergen, R. A. C., & Van Baar, A. L. (2015). Children without parental care in Poland: Foster care, institutionalization and adoption. International Social Work, 58, 142–152. doi:10.1177/0020872812473138

Knuiman, S., Rijk, C. H. A. M., Hoksbergen, R. A. C., & Van Baar, A. L. (2015). Children adopted from Poland display a high risk of fetal alcohol spectrum disorders and some may go undiagnosed. Acta Paediatrica, 104, 206–211. doi:10.1111/apa.12822

Vreeswijk, C. M., Rijk, C. H., Maas, A. J., & Bakel, H. J. (2015). Fathers’ and mothers’ representations of the infant: associations with prenatal risk factors. Infant Mental Health Journal36(6), 599-612.

Knuiman, S., Rijk, C.H.A.M., Hoksbergen, R.A.C. & van Baar, A.L. (2014). Pre-adoptive risk factors and behavioural problems in children adopted from Poland. European Journal of Developmental Psychology, 11(6), (pp. 701-715).

Vreeswijk, C. M., Maas, A. J., Rijk, C. H., & van Bakel, H. J. (2014). Fathers’ experiences during pregnancy: Paternal prenatal attachment and representations of the fetus. Psychology of Men & Masculinity15(2), 129.

Vreeswijk, C. M., Maas, A. J. B., Rijk, C. H., Braeken, J., & van Bakel, H. J. (2014). Stability of fathers’ representations of their infants during the transition to parenthood. Attachment & human development16(3), 292-306.

Van Bussel, A., Nieuwesteeg, A., Janssen, E., van Bakel, H., Van den Bergh, B., Maas-van Schaaijk, N., Odink, R., Rijk, K., Hartman, E. (2013). Goal Disturbance and Coping in Children with Type I Diabetes Mellitus:  Relationships with Health-Related Quality of Life and HbA1c. Canadian Journal of Diabetes.

Knuiman, S., Rijk, C. Hoksbergen, R., & Van Baar, A. (2012). Fetal Alcohol Spectrum Disorders in children adopted from Poland: Neurobehavioral functioning and early detection (abstract). Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, 19(3) e415-416.

Knuiman, S., Rijk, C. Hoksbergen, R., & Van Baar, A. (2012). Pilot study: Fetal Alcohol Spectrum Disorders related behavior problems in children in foster care (abstract). Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, 19(3) e442-443.

Maas, A.J.B.M., Vreeswijk, C.M.J.M., Cock, E.S.A. de, Rijk, C.H.A.M., & Bakel, H.J.A. van (2012). “Expectant Parents”: Study protocol of a longitudinal study concerning prenatal (risk) factors and postnatal infant development, parenting, and parent-infant relationships. BMC Pregnancy and Childbirth, 12(46).

Cock, E.S.A. de, Maas, A.J.B.M., Vreeswijk, C.M.J.M., Rijk, C.H.A.M., & Bakel, H.J.A. van (2012). Continuous feelings of love? The stability of pre- and postnatally reported feelings of bonding (abstract). Infant Mental Health Journal, 33, 164-165.

Rijk, C.H.A.M., Hoksbergen, R.A.C.,& Ter Laak, J. (2010). Development of behavioural problems in children adopted from Romania to the Netherlands, after a period of deprivation. European Journal of Developmental Psychology, 7 (2) , 233–248.

Rijk, C. H. A. M. , Hoksbergen, R. A. C. and Laak, J. ter (2008). Education After Early-Life Deprivation:Teachers’ Experiences With a Clinical Group of Deprived Romanian Adopted Children. Adoption Quarterly, 11(4), 255 – 277.

Rijk, C. H. A. M., Hoksbergen, R. A. C. & ter Laak, J. (2007) Parents’ and mental health workers’ perceptions of therapeutic needs, and experiences of services for Dutch children adopted from Romania. Adoption & Fostering, 31(3) 58-70.

Rijk, C.H.A.M., Hoksbergen, R.A.C. & ter Laak, J. (2006) Parents who adopt deprived children have a difficult task. Adoption Quarterly, 9(2/3), 37-61.

Hoksbergen, R.A.C., Ter Laak, J., Rijk, K., van Dijkum, C. & Stoutjesdijk, F. (2005) Post-institutional autistic syndrome in Romanian adoptees. Journal of Autism and Developmental Disorders, 35(5), 618-625.

Hoksbergen, R.A.C., Rijk, K., van Dijkum, C. & Ter Laak, J. (2004) Adoption of Romanian Children in the Netherlands: Behavior Problems and Parenting Burden of Upbringing for adoptive parents. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 25, 3, 175-180.

Hoksbergen, R.A.C., ter Laak, J., van Dijkum, C., Rijk, K. & Stoutjesdijk, F. (2003). Attention Deficit, Hyperactivity Disorder in Adopted Romanian Children Living in The Netherlands. Adoption Quarterly, 6, 4, 59-73.

Hoksbergen, R.A.C., ter Laak, J., van Dijkum, C., Rijk S., Rijk, K. & Stoutjesdijk, F. (2003). Posttraumatic Stress Disorder in Adopted Children From Romania. American Journal of Orthopsychiatry, 73, 3, 255-265.

 Nederlandstalige publicaties

Knuiman, S., Hoksbergen, R.A.C. & Rijk, C.H.A.M. (2012). Ontwikkeling en gedrag van adoptiekinderen. LAVAContact, 11(1), (pp. 6-8).

Hoksbergen, R. & Rijk, K. (2008) Herstelmogelijkheden voor verwaarloosde kinderen? Pedagogiek, 28 (2) 128-142.

Hoksbergen, R.A.C., Rijk, K., Ter Laak, J., van Dijkum, C. & Stoutjesdijk, F. (2004) Adoptie van verwaarloosde kinderen, een overzicht van onderzoeksresultaten bij adoptiekinderen uit Roemenië. Kind en Adolescent, 25, 4, 262-276.

Hoksbergen, R.A.C., ter Laak, J., van Dijkum, C., Robbroeckx, L.M.H., Rijk K. & Stoutjesdijk, F. (2002). Adoptie-ouders, zwaar belaste ouders? Pedagogiek, 22, 4, 338-354.

Hoksbergen, R.A.C., van Dijkum, C., ter Laak, J., Rijk, K. & Stoutjesdijk, F. (2002a). Institutional Autistic Syndrome bij Roemeense adoptiekinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 3, 143-155

Hoksbergen, R.A.C., van Dijkum, C., ter Laak, J., Rijk, K. & Stoutjesdijk, F. (2002b). ADHD bij Roemeense adoptiekinderen in Nederland. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie (TOKK), 27, 4, 188-201. 

Hoksbergen, R.A.C., Stoutjesdijk, F., Rijk, S., van Dijkum, C. & Rijk, K. (2001). Posttraumatische Stress-reactie bij Roemeense adoptiekinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 10, 475-488.