Lindsey De Neve

Expertise

Lindsey De Neve is docent binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More. Ze geeft les binnen de School- en Pedagogische Psychologie.
Na het behalen van haar diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie heeft ze gewerkt binnen diverse werkvelden en werksettings. In de revalidatiesector heeft ze kleuters en lagere schoolkinderen begeleid met spraak-, taal-, leer-, en gedragsproblemen, maar ook volwassenen met gehoorproblemen.
Als psychopedagogisch werker voor centra voor leerlingenbegeleiding heeft ze kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen, Joodse scholen en een Steinerschool begeleid. Dit heeft ze gecombineerd met een job als persoonlijk assistent.
Na het behalen van het Pedagogisch Bekwaamheidsbewijs is ze gaan lesgeven in het secundair onderwijs en is ze in de arbeidswereld terecht gekomen. Ze was projectverantwoordelijke voor de Vooropleiding Social Profit Anderstalige, maar stond verder ook in voor loopbaancoaching van jongeren uit het deeltijds onderwijs, 55+ en artikel 60. Daardoor heeft ze ook expertise opgebouwd in sollicitatieondersteuning, dit voor Sociale Huizen en VDAB. Ze begeleidt reeds een aantal jaren vrijwilligers tijdens klinische studies in ziekenhuizen.
De rode draad doorheen haar tewerkstellingen is haar passie voor diagnostiek en multiculturaliteit, het overbrengen van kennis en het coachen van diverse kwetsbare doelgroepen. Haar enorme interesse in diagnostiek heeft ervoor gezorgd dat ze recent nog het Postgraduaat Psychodiagnostiek heeft afgerond.

Onderwijs

Expeditie TP en Expeditie KLP/SPP
Practicum 2 School- en Pedagogische Psychologie
Campus CosMos
Bachelorproefbegeleiding
Stagebegeleiding

Contact

Lindsey.deneve@thomasmore.be


Publicaties