Lotte Portael

Expertise

Lotte Portael heeft een achtergrond in opleidings- en onderwijswetenschappen en is werkzaam binnen de opleiding als studieloopbaancoach. Ze het eerste aanspreekpunt voor studenten die moeilijkheden ervaren tijdens hun studie. Studenten kunnen bij haar terecht met vragen over hun studietraject, studiemethode en psychosociale moeilijkheden. Studenten die moeilijkheden ervaren in samenwerking met anderen kunnen bij haar ook terecht voor een bemiddelingstraject.
Daarnaast is ze stagecoördinator binnen de vakgroep school- en pedagogische psychologie waarbij ze, samen met het team, ervoor zorgt dat de zoektocht naar stageplaatsen en het begeleiden van stages goed verloopt.
Ze is tevens docent van het vak ‘onderwijsloopbaanbegeleiding’.

Expertisedomeinen: studentenbegeleiding, studiebegeleiding, familiale bemiddeling, bemiddeling in onderwijs, onderwijsloopbaanbegeleiding, stage

Onderwijs

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Contact

lotte.portael@thomasmore.be


Publicaties