Natalie Aga

Expertise

Natalie Aga is Doctor in de Pedagogische Wetenschappen (UGent, 2018) en Licentiaat in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen (KULeuven, 2006). Sinds 2018 is ze actief als lector en als onderzoeker binnen de expertisecel Forensische Psychologie bij Thomas More Hogeschool. Zij doceert het opleidingsonderdeel Forensic Psychology, coördineert de postgraduaatsopleiding Forensische Psychodiagnostiek en Counseling en superviseert studenten Toegepaste Psychologie bij hun bachelorproef. Haar onderzoek heeft betrekking op personen met een psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking die strafbare feiten pleegden en hun noden binnen (forensische) hulpverlenings- en ondersteuningstrajecten. Meer specifiek richt zij zich op het herstelproces bij geïnterneerde personen. Zij gaat tevens na welke factoren en interventies helpend kunnen zijn voor dit herstelproces bij personen in een gedwongen hulpverleningscontext.


Publicaties

Artikels in internationaal gereviewde wetenschappelijke tijdschriften

Aga, N., Vander Laenen, F., Vandevelde, S., Vermeersch, E., & Vanderplasschen, W. (2017). Recovery of offenders formerly labeled as not criminally responsible: Uncovering the ambiguity from first-person narratives. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1-21. doi: 10.1177/0306624X17730617

Aga, N., Vander Laenen, F., Vandevelde, S., & Vanderplasschen, W. (submitted). A Qualitative Inquiry on Recovery Needs and Resources of Individuals with Intellectual Disabilities Labelled Not Criminally Responsible. International Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

Aga, N., Rowaert, S., Vander Laenen, F., Vandevelde, S., Vander Beken, T., Audenaert, K. & Vanderplasschen, W. (accepted pending upon revisions). Connectedness in Recovery Narratives of Persons Labeled Not Criminally Responsible: a Qualitative Study. International Journal of Forensic Mental Health.

Overige publicaties

Aga, N., De Landtsheer, I., Vander Laenen F., & Vanderplasschen, W. (2018). Herstel in een forensische context: een exploratieve studie naar doorleefde ervaringen van geïnterneerde personen in een ambulant, regulier ondersteuningstraject. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.

Aga, N. (2018). Internering blijft gekneld tussen strafrecht en zorg – Vernieuwingen zijn geen spectaculaire revolutie. Sociaal.net.

Aga, N. (2017). Het wellness recovery action plan: Herstel van paradigma naar praktijk. PSYCHE, 29(4), 8-10.

Aga, N., & Vanderplasschen, W. (2016). De Schone en het Beest: Persoonlijk herstel in een forensische context. In: T. Vander Beken, E. Broekaert, K. Audenaert, F. Vander Laenen, S. Vandevelde, & W. Vanderplasschen (Red.), Sterktes van mensen. Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden (pp. 149-168). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.

Aga, N., Rowaert, S., Wuyts, Y., & Vanderplasschen, W. (2017). Historiek en organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. In: Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Van Damme, L., Claes, C., & De Pauw, S. (Red.). Orthopedagogische werkvelden in beweging – Recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen (6de herziene en uitgebreide druk), (pp. 269-330). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Dekkers, A., Aga, N., & Vanderplasschen, W. (2017). Herstel van verslaving in de 21ste eeuw: Visie en theorievorming. In: W. Vanderplasschen, & F. Vander Laenen (Red.) Naar een herstelondersteunende verslavingszorg: Praktijk en beleid (pp. 45-66). Leuven: ACCO.

 

Internationale en nationale presentaties

Aga, N. (2018, June 14),  Recovery of persons labelled Not Criminally responsible, 18th Annual Presented at the conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, Antwerp.

Aga, N. (2017, October 10). Internering en het herstelproces: een verhaal over water en olie. Presented at the conference ‘Hoe hoop de GGZ doet herleven’, Hasselt.

Aga, N. (2017, December 5). Wellness Recovery Action Plan (WRAP®). “It”s a way of life.”  Presented at Vlaamse Hersteldagen, Ghent.

Aga, N. (2017, December 5). WRAP® in een forensische context. Presented at Vlaamse Hersteldagen, Ghent.

Aga, N. (2018, April 14), Personal recovery perspectives of individuals with an intellectual disability who offended.  Presented at 17th International Conference on Offenders with an Intellectual and/or Developmental Disability, Birmingham, UK.

Aga, N. (2016, December). Recovery in a forensic context. Paper presented at The Desistance and Recovery Academy Launch, Sheffield, UK.  

Aga, N. (2016, september). Naar multidisciplinaire, sterktegerichte strategieën voor personen met een psychiatrische problematiek die een strafbaar feit pleegden. Persoonlijk herstel in een forensische context. Paper gepresenteerd op 15 jaar forensische psychiatrie in Vlaanderen: medium security, Antwerpen.

Aga, N. (2016, februari). De Schone en het Beest: persoonlijk herstel in een forensische context. Paper gepresenteerd op de studiedag ‘Sterktes van mensen’, Gent.

Aga, N. (2015, november). Herstelgerichte ondersteuning van personen met een psychiatrische problematiek die een strafbaar feit pleegden. Paper gepresenteerd op de Vlaamse Hersteldagen, Gent.

Aga, N. (2015, oktober). Naar multidisciplinaire, op-sterktes-gebaseerde strategieën voor wetsovertreders met een psychiatrische problematiek. Naar herstelgerichte ondersteuning van personen met een psychiatrische problematiek die een strafbaar feit pleegden. Paper gepresenteerd op de wetenschappelijk studiedag internering CHP Jean Titeca, Brussel.

Aga, N. (2015, July). Developing multidisciplinary strengths-based strategies for mentally ill offenders. Towards recovery-oriented support of mentally ill offenders. Paper presented at The International Association of Law and Mental Health (IALMH) conference, Vienna, Austria.

Aga, N. (2014, september). Naar multidisciplinaire, op-sterktes-gebaseerde strategieën voor wetsovertreders met een psychiatrische stoornis. Evidence-based strategieën voor herstelgerichte ondersteuning van delictplegers met een psychiatrische problematiek. Paper gepresenteerd op het 7de Vlaamse GGZ-congres, Antwerpen.

Aga, N. (2014, July).  Developing multidisciplinary strengths-based strategies for mentally ill offenders. Evidence-based strategies for recovery-oriented support of mentally ill offenders. Paper presented at the 10th International Summer Conference ‘Research in Forensic Psychiatry’, Regensburg, Germany.