Nele De Witte

Expertise

Nele is geïnteresseerd in hoe vooruitgang in technologische toepassingen en inzicht in psychofysiologische processen de preventie en behandeling van psychische problemen bij volwassenen en jongeren kan bevorderen. Ze doet praktijkgericht onderzoek in het gebied van e-mental health (met een specifieke focus op wearables), fysiologische indicatoren van geestelijke gezondheid en attitudes tegenover technologie. Ze heeft haar doctoraat behaald aan de Universiteit van Gent en is hoofdonderzoeker van Carewear en permanent consultant voor het living & care lab LiCalab.

Onderwijs


Publicaties

Artikels in internationaal gereviewde wetenschappelijke tijdschriften

Van Daele, T., Karekla, M., Kassianos, A. P., Compare, A., Haddouk, L., Salgado, J., Ebert, D. D.,  Trebbi, G. (on behalf of the EFPA Project Group on eHealth), Bernaerts, S., Van Assche, E., & De Witte, N. A. J. (2020). Recommendations for policy and practice of telepsychotherapy and e-mental health in Europe and beyond. Journal of Psychotherapy integration, 30(2), 160-173. https://doi.org/10.1037/int0000218

De Witte, N. A. J., Buyck, I., & Van Daele, T. (2019). Combining biofeedback with stress management interventions: a systematic review of physiological and psychological effects. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 44, 71-82.doi: 10.1007/s10484-018-09427-7

De Witte N.A.J., Sütterlin, S., Braet, C., Mueller, S.C. (2017). Psychophysiological correlates of emotion regulation training in adolescent anxiety: Evidence from the novel PIER task. Journal of Affective Disorders, 214, 89–96. doi: 10.1016/j.jad.2017.03.012

De Witte, N. A. J., Sütterlin, S., Braet, C., & Mueller, S. C. (2016). Getting to the Heart of Emotion Regulation in Youth: the Role of Interoceptive Sensitivity, Heart Rate Variability, and Parental Psychopathology. PLoS ONE 11: e0164615. doi: 10.1371/journal.pone.0164615

De Witte, N. A. J., & Mueller, S. C. (2016). White matter integrity in brain networks relevant to anxiety and depression: evidence from the Human Connectome Project dataset. Brain Imaging and Behavior. doi:10.1007/s11682-016-9642-2

De Witte, N. A. J., Crunelle, C. L., Sabbe, B., Moggi, F., & Dom, G. (2013). Treatment for outpatients with comorbid schizophrenia and substance use disorders: a review. European Addiction Research, 20, 105–114.

De Witte, N. A. J., Crunelle, C. L., Joos, L., De Venter, M., De Wilde, B., & Dom, G. (2012). Research on addictive disorders within the Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute: an overview. Acta Psychiatrica Belgica, 112, 30-33 .

Hermans, M. H. M., De Witte, N., & Dom, G. (2012). The state of psychiatry in Belgium. International Review of Psychiatry, 24(4), 286-294.

Joos, L., Goudriaan, A. E., Schmaal, L., De Witte, N. A. J., Van den Brink, W., Sabbe, B. G. C., & Dom, G. (2012). The relationship between impulsivity and craving in alcohol dependent patients. Psychopharmacology. doi: 10.1007/s00213-012-2905-8

Artikels in andere wetenschappelijke tijdschriften

De Witte, N. A. J., Bonroy, B., Debard, G., Sels, R., Mertens, M., & Van Daele, T. (2018). Carewear:  wearables in de geestelijke gezondheidszorg [Carewear: wearables in mental healthcare].  ePsychologos, 33(4).

De Witte, N. A. J. & Van Daele, T. (2017). Techneut of technofoob? Attitudes rond technologiegebruik in kaart brengen bij cliënt en professional [Techy or technophobe? Mapping attitudes concerning technology use for client and professional]. Psyche, 29(3), 16- 18.

De Witte, N. (2016). Ik ben niet bang in het donker, want ik heb mijn nachtlampje altijd aan! Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en kinderpsychologie, 41(1), 42-43

Rapporten

De Witte, N. A. J. & Van Daele, T. (2017).  Vlaamse UTAUT-vragenlijsten [Flemish UTAUT-questionnaires]. Antwerp: Applied Psychology, Thomas More University of Applied Sciences, available at https://expertisetoegepastepsychologie.be/utaut/

De Venter, M., De Witte N., Sercu S., Sabbe, B., Dom G. (2012). Audit van de units ‘Intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose’, Rapport uitgevoerd voor FOD volksgezondheid. Antwerpen: Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute – Universiteit Antwerpen