Pascale Van Looveren

Expertise

Pascale Van Looveren is klinisch psycholoog- klinisch psychodiagnosticus van opleiding. Binnen Thomas More werkt Pascale als lector Psychodiagnostiek, is zij promotor van bachelorproeven en medewerker van het Psychodiagnostisch Centrum. Als praktiserend psychodiagnosticus streeft zij kwaliteitsvol psychodiagnostisch onderzoek na waarbij de cliënt een volwaardige partner is in het diagnostisch proces. Het doel is steeds het formuleren van zinvolle therapeutische adviezen aan behandelaars. Pascale beoogt het verbinden en afstemmen van verschillende actoren en domeinen binnen de klinische psychodiagnostiek. Zo zet zij in op overleg tussen collega-psychodiagnostici in het werkveld door uitwisseling van goede praktijken en intervisie, op afstemming tussen de wetenschap en praktijk via evidence-based werken, op de verwevenheid tussen psychodiagnostiek en therapie via therapeutisch geïnspireerd psychologisch onderzoek en op het samenvoegen van multidimensionele testresultaten in de vorm van integratieve psychodiagnostiek. Pascale is ervaren in ambulant en residentieel psychodiagnostisch onderzoek, steeds gekoppeld aan het begeleidings- en therapeutische traject van cliënten.

Onderwijs

Psychodiagnostiek 1 + 2 (verkort traject)

Contact

pascale.vanlooveren@thomasmore.be


Publicaties