Vera Janssens

Expertise

Vera is psychologe en logopediste. Ze is gespecialiseerd in ontwikkeling en ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jongeren met bijzondere aandacht voor de gezins- en schoolcontext van deze kinderen en jongeren. Op vraag geeft Vera vorming aan scholen en organisaties. Deze vorming kan handelen over een verscheidenheid aan thema’s, zoals bijvoorbeeld maatregelen voor kinderen met leerproblemen op school, psycho-educatie aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, wat is ADHD en hoe kunnen we ermee omgaan, …

Onderwijs

Ontwikkelingspsychologie
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Stagebegeleiding
Bachelorproefbegeleiding

Contact

vera.janssens@thomasmore.be


Publicaties