Hoe zet je een online tool in als aanvulling voor behandeling van depressie? Organisaties gezocht voor innovatieve, laagdrempelige studie

version française

Thomas More (Mobilab en de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving) en Pulso Europe starten in het kader van het eMEN project met een grootschalige studie naar de toegevoegde waarde van “Moodbuster”, een tool die als aanvulling kan worden ingezet bij de behandeling van depressie. In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam krijgen ook Belgische patiënten in 2018 de kans om deze e-mental health tool te gebruiken. Niet om te zien óf het werkt – dat is al geweten –, maar om te onderzoeken hoe het als een betekenisvol onderdeel van hulpverlening kan worden ingezet.

Doelgroep
Twee type settings komen in aanmerking voor deelname: psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen, zowel in Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen.

Opzet
Vanaf dit najaar krijgen professionals binnen de deelnemende organisaties gedurende 6 maanden de mogelijkheid om de tool in te zetten als aanvulling op de standaardzorg die zij bieden. Elke professional beslist zelf of hij instapt. Ook aan patiënten wordt de vrijheid gelaten om deel te nemen. De focus ligt op hoe het gebruik van zo’n tool ervaren wordt, maar ook op wat mogelijke redenen zijn om hier niet mee aan de slag te gaan. Daarom wordt aan wie weigert (zowel op niveau van organisaties, professionals als patiënten) wel de vrijblijvende vraag gesteld om kort feedback te geven rond de motivatie.

Waarom deelnemen?
Organisaties die deelnemen krijgen de kans om ervaring op te doen met een kwalitatieve evidence-based tool, voorzien van 24/7 tech-support en binnen een laagdrempelige onderzoeksomgeving. Andere voordelen zijn onder meer:

  • Algemene infosessie voor medewerkers rond state of the art van e-mental health
  • Optionele infosessie voor beleidsmakers binnen uw organisatie
  • Opleiding voor medewerkers rond het gebruik van technologie als aanvulling op standaard behandeling, met een bijzondere focus op Moodbuster
  • Rapporten
    • Publiek, algemeen onderzoeksrapport rond de Belgische implementatiestudie
    • Vertrouwelijk, gedetailleerd rapport over het verloop van de studie binnen de eigen organisatie
    • Vertrouwelijke aanbevelingen voor toekomstig gebruik van e-mental health binnen de eigen organisatie

Hoe deelnemen?
Elke organisatie die in aanmerking komt voor deelname zal sowieso persoonlijk worden gecontacteerd door de betrokken onderzoekers. Wenst u echter nu al uw interesse kenbaar te maken, aarzel dan niet om alvast het contactformulier in te vullen.

Interessante berichten

The influence of social media on women’s body image

Studenten Applied Psychology & Technology schreven afgelopen semester (2021-2022) samen blogberichten. De 3 beste berichten, over sociale media & het…

Lees meer

Stage bij de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving

De komende weken sluit stagiaire Julie Van Gestel zich aan bij de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving in het kader…

Lees meer