Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn – oproep expertpanels

COVID-19 heeft de Vlaamse welzijns- en zorgsectoren uitgedaagd en blijft dat nog steeds doen. De creativiteit en flexibiliteit van het werkveld bleken essentieel om in moeilijke omstandigheden continuïteit van het hulpverleningsaanbod te garanderen. Soms bleken digitale toepassingen daarbij een hulp, al waren dat in eerste instantie vaak noodoplossingen.
Vanuit het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kijken we momenteel al vooruit: wat willen we in de toekomst behouden, hoe vinden we een evenwicht tussen mens en technologie? In opdracht van minister Beke onderzoekt de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving we hoe we digitalisering verder doordacht kunnen uitbouwen.

De mening en ervaring van alle betrokkenen binnen de sector is daarbij essentieel. Daarom zoeken we deelnemers voor online expertpanels. In deze panels wordt eerst inzicht gegeven in welke digitale toepassingen er bestaan en wat de huidige onderzoeksevidentie en afwegingen hierrond zijn. Vervolgens maken de panels een inschatting van zowel sterktes, zwaktes, kansen, als bedreigingen binnen de verschillende Vlaamse zorg- en welzijnssectoren. Alle informatie wordt vervolgens gebundeld met als doel om tot concrete beleidsaanbevelingen te komen die de Vlaamse zorg en welzijnssector in staat moeten stellen om technologie in de toekomst optimaal te benutten.

Iedereen die gebruik maakt van diensten binnen welzijn of geestelijke gezondheid komt hiervoor in aanmerking. Ook professionals kunnen hun mening kwijt. Heb je interesse? Registreer je dan voor 24 maart.

Alle panels worden vervolgens ingepland tussen 19 april en 30 april, naargelang de beschikbaarheid van de deelnemers. Wie zich niet kan vrijmaken op het voorgestelde moment, krijgt de mogelijkheid om een aantal vragen via een online bevraging te beantwoorden. Deelname vereist een tijdsinvestering van maximaal 2,5 uur: ongeveer 30 minuten om ter voorbereiding een video-opname te bekijken en 1,5 uur voor de eigenlijke deelname aan het panel.

Bij vragen: aarzel niet om contact op te nemen.

Interessante berichten

Bachelorproefprojecten PsyTS 2019-2020

Het afgelopen academiejaar was de expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving betrokken bij het begeleiden of aanbieden van verschillende bachelorproefprojecten met…

Lees meer

GGZ-congres 2018 – presentaties

De Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving organiseerde vandaag samen met eSocialWork een symposium op het GGZ-congres. Je kan onze slides…

Lees meer