PsyTS – Bachelorproef onderwerpen 2020-2021

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende voorgestelde bachelorproefprojecten die de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving voorstelt als opdrachtgever voor 2021-2022. Klik op een titel om meteen naar het onderwerp te gaan, of scroll door de volledige lijst.

 

De dieren zijn virtueel, maar de angst is echt: dierenfobieën aanpakken in augmented reality

De voorbije 2 academiejaren konden studenten al aantonen dat Phobos AR, een eerste smartphone applicatie die met augmented reality (AR) wil bijdragen aan de behandeling van fobieën, effectief angst opwekt bij gezonde studenten. Je kan meer lezen over de app en het toenmalige geplande onderzoek in een artikel op VRT NWS. Dit jaar gaan we een stapje verder en gaan we op zoek naar factoren die een invloed hebben op de opgewekte angst. Zijn virtuele dieren bijvoorbeeld angstaanjagender als je ze ziet via een AR bril of via het scherm van je smartphone? Eerstejaarsstudenten krijgen in het kader van MPO1 de mogelijkheid om deel te nemen aan een experiment dat jullie zelf opzetten. En dankzij het rapport van jullie inzichten kunnen we de praktijk beter ondersteunen om dergelijke nieuwe technologie op een goede manier toe te passen bij de behandeling van angststoornissen.

Virtueel en/of realistisch?

Virtual reality vindt steeds meer de weg naar het brede publiek. VR duikt echter ook op in de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld om slachtoffers van trauma virtueel terug te brengen naar een traumatisch plek of gebeurtenis.

De virtuele omgevingen die we daarvoor gebruiken, worden meestal op 2 manieren gemaakt: ofwel volledig digitaal met de computer ofwel met speciale videocamera’s (360° video). Computeromgevingen zijn meestal fictief en kan je vrij in rondlopen. 360° video omgevingen zijn (beelden van) echte plaatsen, maar kan je alleen in rondkijken en verder niet bewegen.

Wat als je de twee zou combineren? Deze bachelorproef kadert binnen een samenwerking met Queen’s University Belfast en wil een nieuw soort omgevingen evalueren: omgevingen die er echt uitzien (op basis van foto’s), maar waar je toch in kan rondwandelen. Met je groepje evalueer je in deze bachelorproef hoe eerstejaars studenten TP op dit nieuw soort omgevingen reageren: hoe realistisch vinden ze het? Krijgen ze echt het gevoel op die virtuele plek te zijn? Daarbij vergelijk je hun ervaring met dezelfde omgeving in 360° video.

Jullie inzichten en resultaten zullen vervolgens worden gebruikt om betere therapieën te ontwikkelen voor slachtoffers van trauma’s.

Stress aanpakken met technologie: de combinatie van Virtual Reality en wearables

Onze hectische maatschappij bezorgt mensen veel stress. Nu virtual reality (VR) brillen meer en meer toegankelijk worden voor de algemene bevolking, ontwikkelen steeds meer bedrijven VR-applicaties om die stress aan te pakken. Hulpverleners hebben reeds interesse getoond om met deze technologie aan de slag te gaan, maar wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van VR-applicaties ontbreekt echter vaak.

In deze bachelorproef zullen jullie onderzoeken bij medestudenten of een reeds bestaande VR-relaxatieapplicatie kan zorgen voor ontspanning, ondersteund door fysiologische metingen via wearables. Dankzij het rapport van jullie inzichten kunnen we de praktijk beter ondersteunen om deze nieuwe technologie op een goede manier toe te passen in de aanpak van stress.

Een AppStore voor welzijn en geestelijke gezondheid

Wie op zijn iPhone of Android smartphone op zoek gaat naar apps rond geestelijke gezondheid, zal daar hopen applicaties terugvinden. Het is echter niet vanzelfsprekend om een inschatting te maken of apps relevant, kwalitatief of betrouwbaar zijn.

In samenwerking met het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen werd tijdens het afgelopen jaar werk gemaakt van een AppStore voor welzijn en geestelijke gezondheid, nl. onlinehulp-apps.be. Hierop kan iedereen gemakkelijk relevante en kwalitatieve (zelfhulp) applicaties terugvinden. In deze bachelorproef bouw je verder op het reeds gedane werk, door de apps te updaten, nieuwe apps te zoeken en deze uit te testen. Zo draag je bij aan de verdere uitbouw van  deze AppStore.

Digitale toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg: van initiële twijfel naar aanvaarding door een informatievideo?

Blended therapie combineert de voordelen van face-to-face contacten en digitale toepassingen. De standaard therapeutische hulp wordt dan aangevuld met digitale hulp, bijvoorbeeld door een gewone sessie eens te vervangen door een videogesprek of door patiënten tijdens de week hun stemming te laten registreren in een app die de therapeut kan opvolgen. Dergelijke toepassingen bestaan al jaren, maar werden niet op grote schaal gebruikt. Tijdens de coronacrisis kregen digitale toepassingen echter veel aandacht en werde ze veel meer gebruikt. De aanvaarding ervan door patiënten en therapeuten is fundamenteel om ze in de praktijk goed te gebruiken. Vorig onderzoek wees al uit dat het verkrijgen van informatie over blended therapie, in de vorm van bijvoorbeeld een informatievideo, de aanvaarding bij patiënten verhoogde.

Het doel van deze bachelorproef is om de visie van studenten Toegepaste Psychologie, toekomstig psychologisch consulenten, over digitale toepassingen in kaart te brengen, en om na te gaan of een informatievideo de aanvaarding kan beïnvloeden. De resultaten van de bachelorproef zullen belangrijke informatie geven over de invloed die kennnis over digitale toepassingen kan hebben op de aanvaarding en toekomstig gebruik.

Psychologische hulp op afstand in én na coronatijden: wat zijn de noden en uitdagingen voor psychologische consulenten?

De coronacrisis zorgde voor een veranderend psychologische praktijk: hulpverleners dienden noodgedwongen gebruik te maken van het online hulpverleningsaanbod zoals beeldbellen, online platforms en/of apps. Hoewel de vele mogelijkheden van deze digitale toepassingen, ook e-mental health genoemd, al lang voor de coronacrisis bekend waren, werden ze niet op grote schaal gebruikt in de geestelijke gezondheidszorg. Hier zijn verschillende redenen voor. Het feit dat e-mental health slechts beperkt in de opleidingen Psychologie en Toegepaste psychologie aan bod komt, en dus gewoon relatief onbekend is bij afgestudeerde hulpverleners, kan er één van zijn.

Het doel van deze bachelorproef is de kennis van e-mental health en de noden te bevragen bij studenten Toegepaste Psychologie. Welke kennis is er al aanwezig? Hoe werd die verkregen? Wat is hun visie op het gebruik van e-mental health als toekomstig psychologisch consulent? Welke informatie willen ze krijgen tijdens hun opleiding? Binnen welke opleidingsonderdelen zou dit geïntegreerd kunnen worden? Het resultaat van de bachelorproef zal hierover meer informatie geven en zich eveneens richten op aanbevelingen over hoe e-mental health meer aan bod zou kunnen komen binnen de opleiding Toegepaste Psychologie.

Interessante berichten

P2-dianet

Het Psycho-pedagogisch-diagnostisch netwerk (P2-dianet) is een webforum, ‘P2’ staat voor de dubbele ‘P’ in ‘psycho-pedagogisch’, ‘dia’ voor psychodiagnostiek. Walter Magez en…

Lees meer

eMEN – producten

Het eMEN-project ontwikkelt en test 7 e-mental health producten als ‘best practice’-showcases. Dit heeft als doel om, in combinatie met…

Lees meer