PWO Digital Mental Health

Situering

Het gebruik van technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg kreeg door de Coronacrisis een onverwachte en abrupte boost. In het bijzonder beeldbellen werd massaal geadapteerd, in een sector die voordien uiterst terughoudend keek naar technologische toepassingen. De omslag bracht frustraties en hiaten aan het licht, maar biedt ook potentieel. Veel hulpverleners exploreren bij mondjesmaat verschillende vormen van technologie, al stellen ze daar wel bij vast dat gewenste toepassingen vaak nog ontbreken of dat het inzetten van toepassingen binnen een Vlaamse context vaak (letterlijk en figuurlijk) vertaalwerk vereist.

Binnen de Expertisecel  Psychologie, Technologie & Samenleving is al uitgebreide expertise opgebouwd rond de mogelijkheden die technologie biedt en de methodieken waarmee die optimaal kunnen worden benut. In het kader van  dit PWO-project worden concrete praktijktoepassingen op zowel korte als middellange termijn opgezet. Enerzijds kunnen we daarbij meteen gebruik maken van onze aanwezige expertise, maar de verschillende activiteiten die worden opgezet met academische en werkveldpartners hebben anderzijds ook als doel om de theoretische onderbouwing en algemene evidentie van deze benaderingen verder te onderzoek, om zo de Vlaamse sectoren van welzijn en geestelijke gezondheid technologische toepassingen beter te laten benutten.

Doelstelling

De diversiteit aan technologievormen vertaalt zich in verschillende onderzoekslijnen, meerbepaald

  1. de implementatie en uptake van 2 online toepassingen in de praktijk.
  2. de onderbouwing van de relevantie en toegevoegde waarde voor wearables buiten gecontroleerde labsettings.
  3. de optimalisatie van het gebruiksgemak en de onderbouwing van de evidentie te voor opkomende immersieve technologieën.
  4. het bestaande trainingsaanbod te optimaliseren door zowel een nieuw aanbod te ontwikkelen als om een methodiek voor de evaluatie van trainingen uit te werken.

 

Meer info?

Aarzel niet om contact op te nemen met projectcoördinator Tom Van Daele.

Interessante berichten

COST action Net&Me

Het problematisch gebruik van het internet en de impact hiervan op de gezondheid en het welzijn van Europese burgers vormt…

Lees meer

Carewear

De doelstelling van het Carewear-project is om draagbare technologie in te zetten om de huidige werking te verbeteren van organisaties…

Lees meer