PWO E-mental health

E-mental health kreeg de afgelopen jaren een toenemende bekendheid als containerbegrip. Onderzoek dat exploreert in welke mate deze technologie ook inzetbaar is en return oplevert voor de klinische praktijk, neemt ook gradueel toe, maar is momenteel nog steeds relatief beperkt. Nochtans klinkt de vraag naar meer inzetten op een vertaalslag naar praktijktoepassingen niet alleen sterk bij professionals vanuit een maatschappelijk engagement. Zowel vanuit beleidsinitiatieven als mHealth Belgium als vanuit social profit ervaringen komt de expliciete oproep om sterker in te zetten op disseminatie en valorisatie van onderbouwde digitale hulpverlening.

Doelstelling

De expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving probeert daarom om van 2019 tot 2021 bestaande toepassingen te valoriseren, zowel om de tijdsintensieve en kostelijke ontwikkeling van nieuwe applicaties te vermijden, maar ook om het beperkt aantal lopende good practices verder te exploreren en onderbouwen, door 1) beleid en organisaties inzichten te verschaffen in de hoe ze online tools (zo optimaal mogelijk) kunnen verspreiden binnen de algemene bevolking ,2) professionals en organisaties concrete handvatten aan te reiken rond het gebruik van (commerciële) wearables in de praktijk en 3) professionals de nodige onderbouwing aanreiken rond het onderbouwd gebruik van AR bij de behandeling van dierfobieën.

Onderzoeksvragen

De volgende 4 onderzoekvragen worden hiervoor vooropgesteld:

1. App uptake
Hoe kan eMovit een laagdrempelige smartphone applicatie voor het stimuleren van welbevinden best verspreid worden onder de algemene bevolking

2. Wearables
Wat zijn concrete drempels om wearables in te zetten in de praktijk?

3. Augemented reality
In welke mate kan AR gebruikt worden voor de behandeling van dierfobieën?

4. Online consultaties
Op welke manier kunnen hulpverleners in de GGZ op zowel korte als lange termijn zo optimaal mogelijk ondersteund worden bij online consultaties?
Deze onderzoeksvraag werd volgend op de COVID-19 pandemie toegevoegd. 

Resultaten

Eerste output gebaseerd op de COVID-bevraging zijn FAQ is terug te vinden op de website van de Project Group on eHealth of the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

Interessante berichten

PWO E-mental health

E-mental health kreeg de afgelopen jaren een toenemende bekendheid als containerbegrip. Onderzoek dat exploreert in welke mate deze technologie ook…

Lees meer

PWO Digital Mental Health

Situering Het gebruik van technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg kreeg door de Coronacrisis een onverwachte en abrupte boost. In het…

Lees meer