Safe Sport Allies

Safe Sport Allies (SSA) is een Europees project, waarvan Thomas More Projectleider is, dat kinderen wil beschermen tegen geweld en misbruik in lokale sportclubs. Uit wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen blijkt dat kinderen en jongeren jammer genoeg niet alleen op een positieve manier met sport te maken krijgen. Zij zijn soms slachtoffer van seksueel, psychisch of fysiek grensoverschrijdend gedrag binnen de sportcontext.  

Een van de zaken die regelmatig terugkomt in verhalen van geweld tegen jonge sporters is het fenomeen van ‘omstandergedrag’. Hoewel kindermisbruik en geweld in heel wat gevallen meermaals gebeurt, herkennen omstanders de signalen niet of beslissen ze om niet te reageren wanneer ze iets verontrustend opmerken. Dit passieve omstandersgedrag zorgt ervoor dat kinderen blijven lijden en beschermt daders. Om pro-sociaal omstandersgedrag te stimuleren is het dan ook cruciaal om sportclubmedewerkers goed op te leiden over hoe ze kunnen reageren bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van grensoverschrijdend gedrag. 

Wie maakt deel uit van het SSA project?

Het SSA project (Erasmus+) is een internationaal samenwerkingsverband tussen verschillende Europese partners. Concreet hebben we voor het project een samenwerking opgezet tussen Thomas More Hogeschool Antwerpen (België), Centrum Ethiek in de Sport (ICES; België), Mulier Instituut (Nederland), Open Universiteit (Nederland), De Stilte Verbroken (Nederland), Haaga-Helia University of Applied Science (Finland), Athletic Club Foundation (Spanje), Cyprus Sport Organisation (Cyprus), en Terre des Hommes (Roemenië). Via deze samenwerking brengen we verschillende complementaire achtergronden, tradities, ervaring en deskundigheid op het gebied van veiligheidsbeleid in en buiten de sport samen.

Wat is het SSA project en wat is ons doel?

Het belangrijkste doel dat we willen bereiken met het SSA project is om jonge sporters in lokale sportclubs te beschermen tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Een belangrijk aspect om dit doel te kunnen bereiken is het bevorderen van positief omstandersgedrag bij iedereen in de sportclub. Concreet houdt dit in dat we ervoor willen zorgen dat iedereen in de sportclub in staat is om adequaat signalen van grensoverschrijdend gedrag op te merken alsook dat men op een gepaste manier kan reageren in dergelijke situaties. In het project gaan we ons specifiek richten op jonge sporters, trainers, bestuursleden en ouders van sporters. Voor ieder van deze groepen ontwikkelen we een op maat uitgewerkte omstandersinterventie. Uiteraard willen we ook weten of de nieuw ontwikkelde omstanderinterventies effectief zijn in het bevorderen van prosociaal omstandersgedrag. Daarom zullen we aan de hand van vragenlijstonderzoek op verschillende momenten (voor en na de interventie, en 3 maanden later) nagaan wat de effectiviteit is van onze interventies.

En wat na de interventie?

Na de studie zullen we onze bevindingen verspreiden om op die manier meer mensen te bereiken. Zo zal iedere partner nationale workshops geven, zullen we een Europese webinar geven, en zal al het materiaal verspreid worden in de bredere EU sportgemeenschap. In Vlaanderen werken we hiervoor nauw samen met het Centrum Ethiek in de Sport.

Opstart SSA project

In februari 2021 is het officiële startschot gegeven van het SSA-project. Om een goede omstanderinterventie te ontwikkelen, zijn we in een eerste fase gestart met het verwerven van kennis over reeds bestaande omstanderinterventies, zowel binnen als buiten de sport. Om deze kennis te vergaren heeft iedere betrokken partner in kaart gebracht welke initiatieven er in hun land reeds aanwezig zijn op vlak van veiligheid en bescherming binnen en buiten de sport. Er werd daarbij ook specifiek gekeken naar omstandersinterventies.

Aansluitend heeft het Mulier Instituut een literatuurstudie uitgevoerd over de factoren die omstandersinterventies bevorderen. De literatuurstudie werd aangevuld met interviews, focusgroepen en groepsgesprekken met omstanders van geweld in de sport en sporters die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren in de sport. Al deze informatie heeft ervoor gezorgd dat we een beter begrip hebben kunnen ontwikkelen over hoe we een veilig sportklimaat kunnen aanbieden aan kinderen.

De verworven informatie hebben we vervolgens gebundeld in een kennisdocument dat bestaat uit een factsheet waarin een landen vergelijking wordt gemaakt, de literatuurstudie, en een factsheet met suggesties van omstanders en sporters die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren in de sport. Het kennisdocument is voor ons een enorme inspiratiebron geweest voor het ontwikkelen van de omstandersinterventie.

Interessante berichten

Hulpzoekend gedrag bij partnergeweld

De Thomas More hogeschool start een onderzoek naar hulpzoekend gedrag bij grensoverschrijdend gedrag onder (ex-) partners. Wanneer je partner over…

Lees meer

Update SSA DEC ’21

De afgelopen maanden zijn we gestart met een volgende fase in het Safe Sport Allies project. In de vorige stap…

Lees meer