Digitale diagnostiek

  • Telediagnostiek en testonderzoek op afstand

  • Digitale tests en testplatformen

Digitale diagnostiek

Digitale diagnostiek omvat het brede domein van diagnostiek uitgevoerd met behulp of ondersteuning van technologische/digitale middelen.

Telediagnostiek en testonderzoek op afstand

Informatie over telediagnostiek

Het PDC is momenteel bezig met het uitwerken van een geïntegreerd document met daarin informatie over telediagnostiek, alsook praktische handvatten aangaande het plannen en uitvoeren van diagnostische sessies gebruikmakend van beeldbeltechnologie. Dit document zal binnenkort op deze pagina verschijnen.

Een internationale survey die plaatsvond van 18 maart tot 4 mei 2020 bij Europese hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg over het gebruik van online consultaties kan je hier raadplegen. Deze survey werd georganiseerd door de Project Group on eHealth van de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA). De survey biedt inzicht in de ervaringen die gezondheidsprofessionals hebben gehad met teleconsultaties tijdens de COVID-pandemie.

Richtlijnen

Kwaliteitscentrum Diagnostiek

Het Kwaliteitscentrum Diagnostiek heeft een richtlijn gepubliceerd rond telediagnostiek. Deze richtlijn is uitgegeven in april 2020 als gevolg van de COVID-pandemie en de diverse maatregelen die toen in de zorg werden genomen. De richtlijn kan hier worden geraadpleegd.

Prodia

Prodia heeft een tekst uitgewerkt rond handelingsgerichte diagnostiek in tijden van COVID-19. In deze tekst doorloopt men de verschillende fasen van het HGD-traject en voorziet men de nodige aandachtspunten wat betreft telediagnostisch onderzoek. De tekst kan hier worden geraadpleegd.

American Psychological Association (APA)

De American Psychological Association voorziet heel wat richtlijnen rond de toepassing van telepsychologie. In “richtlijn 7” gaat men specifiek in op ‘testing and assessment‘. De volledige tekst kan hier worden geraadpleegd.

Bachelorproefonderzoek

Is telediagnostiek het nieuwe normaal?

Dankzij de COVID-19 crisis is de toepassing van telediagnostiek in een stroomversnelling geraakt. Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek via allerlei technologische communicatiemiddelen is nu meer dan ooit mogelijk. En we hebben gezien dat deze manier van werken ook binnen de klinische praktijk haar intrede heeft gemaakt. Maar is dit wel een goede zaak? Wat betekent het inzetten van moderne communicatiemiddelen, zoals beeldbellen en schermdelen, voor de psychodiagnostische praktijk? Wat betekent dit voor de manier waarop de diagnosticus zijn of haar testpraktijk vormgeeft? Welke zijn de voor- en nadelen? En is telediagnostiek het ‘nieuwe normaal’ binnen de psychodiagnostische praktijk?

In dit bachelorproefonderzoek gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Lees hier meer.

Aanbevelingen rond telediagnostiek voor cognitieve niveaubepaling bij kinderen van 0 tot 7 jaar in het COS Leuven

Vanuit het COS gekoppeld aan het Universitair Ziekenhuis in Leuven werd de vraag gesteld om te onderzoeken wat de mogelijkheden van telediagnostiek zijn voor jonge kinderen. Het COS in Leuven is specifiek op zoek naar richtlijnen, adviezen en aanbevelingen rond telediagnostiek in situaties waarbij fysieke consultaties niet meer mogelijk zijn en heeft daarbij nood aan alternatieven voor enerzijds de cognitieve niveaubepaling bij de doelgroep.

Lees hier meer in deze bachelorproef.

Is cognitieve vaardigheidstesting mogelijk via telediagnostiek?

In deze bachelorproef gaan studenten zelf aan de slag met telediagnostiek. Ze zullen aan den lijve ondervinden hoe telediagnostiek in zijn werk gaat door een cognitieve vaardigheidstest ‘van op afstand’ af te nemen bij verschillende proefpersonen. Dit exploratief onderzoek tracht antwoorden te vinden op volgende vragen: Hoe kan een pen-en-papier intelligentietest van op afstand worden toegepast bij een cliënt? Welke zijn de valkuilen? Zijn er ook voordelen? Is tele-diagnostiek werkelijk de toekomst?

Het gebruik van mondmaskers bij testafnames

Het mondmasker heeft haar weg ook tot in de diagnostische ruimte gevonden. Heeft het dragen van een mondmasker door de testleider een meetbare impact? Zorgt het mondmasker er bijvoorbeeld voor dat de testleider minder goed verstaanbaar is? Leidt het ertoe dat de testleider minder duidelijk articuleert? Wat zijn de gevolgen van het feit dat de deelnemer niet langer (onbewust) kan liplezen? En heeft dit alles een significante invloed op de testresultaten?

Lees hier meer over de resultaten van dit onderzoek.

Teleneuropsychologie

De VVKP-Divisie Neuropsychologie heeft een overzicht gemaakt van diverse informatiebronnen alsook een lijst gemaakt met bekende neuropsychologische testen die telefonisch of via een videogesprek afgenomen kunnen worden. Dit overzicht kan hier worden geraadpleegd.

Wetgevend kader

Wat is het wettelijk kader van telediagnostiek? Welke juridische aspecten spelen een rol bij psychodiagnostisch onderzoek via beeldbeltechnologie? Steven Joris bespreekt de juridische aspecten van telediagnostiek in een webinar rond digitale diagnostiek (Vlaams Forum voor Diagnostiek, 29/10/2021). De webinar kan hier worden herbekeken.

Digitale tests en testplatformen

Digitale testafname

Hier vind je nuttige links met betrekking tot digitale testafnames.

Digitale testplatformen

Hier vind je een overzicht van online testplatformen, zowel nationaal als internationaal.

  • P2O (website) (Opgelet: per 1 januari 2022 houdt P20 op te bestaan)
  • TASC – Cebir (website)
  • Vienna Test System (website)
  • HTS Hogrefe (website)

FAQ

Hier worden verschillende vragen met betrekking tot digitale diagnostiek verzameld. Heb je zelf een vraag die je niet meteen terugvind in één van onderstaande bronnen? Laat het ons weten!

Nuttige links

Webinars & symposia