eMEN – Therapie online?! | 23.02.2018

Reflecties vanuit de psychodynamische psychotherapie & ethische kwesties

Version françaiseEnglish version

Registreer nu!
Indien u reeds gepreregistreerd bent, hoeft u zich niet meer te registreren, uw inschrijving is in orde. Indien u intussen beslist heeft om niet meer te komen, graag even een seintje op het adres emenconf@mobilab.be, dan schrappen we uw inschrijving.

De geestelijke gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Een groeiend aantal mensen lijdt aan een depressie, burn-out, of onder een trauma,… en heeft hulp nodig. Hierdoor rijst de vraag hoe we de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol kunnen houden.
 
E-mental health of het op grote schaal implementeren van digitale technologie in de geestelijke gezondheidszorg is een deel van de oplossing. Het eMEN project (met Thomas More-hogeschool en Pulso Europe als Belgische partners) wil de kracht van technologie gebruiken om de geestelijke gezondheid van mensen in Europa te verbeteren.
 
De implementatie van technologische toepassingen ondervindt echter nog heel wat hindernissen op zijn weg door het landschap van de geestelijke gezondheidszorg. Niet alle betrokkenen kennen de mogelijkheden of hebben er vertrouwen in. Ze stellen zich vragen over de productkwaliteit, ethiek en deontologie, maar ook over de conceptualisatie van verschillende therapievormen naar online toepassingen. Daarom gaan we hier tijdens dit seminarie dieper op in. Naast ethiek en deontologie staan we uitgebreid stil bij de conceptualisatie van niet enkel cognitieve gedragstherapie maar ook van psychodynamische psychotherapie naar online toepassingen.

Het programma van het seminarie ziet er als volgt uit
09u00 – 09u30 Ontvangst met koffie
09u30 – 09u45 Welkom
09u45 – 10u15 Frank Robben
10u15 – 11u00 Prof. dr. Gastmans
11u00 – 11u15 Q&A
11u15 – 12u00 Prof. dr. Patrick Luyten
12u00 – 12u15 Q&A
12u15 – 12u30 Aankondiging Belgische implementatiestudie
12u30– 13u30 Lunch

Een extra woordje over de lezingen

eGezondheid: stand van zaken, en opportuniteiten en uitdagingen voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg – Frank Robben
Frank Robben zal een overzicht geven van de stand van zaken van eGezondheid en van evoluties die voorzien zijn in de roadmap terzake. Hij zal daarbij aangegeven hoe gegevens veilig elektronisch kunnen worden uitgewisseld tussen gezondheidszorgactoren, met respect voor privacy van de patiënt en beroepsgeheim. Hij zal hierbij aandacht besteden aan de opportuniteiten en uitdagingen voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg.  

Ethiek in de ontwikkeling en het gebruik van eMental Health toepassingen
– Prof. dr. Chris Gastmans

E-care applicaties doen steeds meer hun intrede in de geestelijke gezondheidszorg. In deze lezing focussen we op de impact van deze toepassingen op de primaire zorgrelatie en de morele houdingen van patiënt en hulpverlener. We gaan in op de vraag in hoeverre e-care applicaties een waardigheidsbevorderend zorgantwoord kunnen bieden op de kwetsbaarheden waarmee de patiënt wordt geconfronteerd. We besluiten onze bijdrage met een aantal concrete aandachtspunten die het waardigheidsbevorderend karakter van e-mental health applicaties kunnen versterken.

Online toepassingen binnen de psychodynamische psychotherapie
– Prof. dr. Patrick Luyten

Net als bij traditionele face-to-face psychotherapie, toont onderzoek aan dat er geen verschillen zijn in de effectiviteit van verschillende vormen van online therapie. Dit is in feite goed nieuws voor patiënten en hulpverleners, aangezien daardoor het aanbod verder kan gediversifieerd en op maat gemaakt worden. Dat is ook het uitgangspunt van het grootschalige Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) programme in het Verenigd Koninkrijk en van depressiehulp.be, een nieuw online platform voor de behandeling van depressie in Vlaanderen met steun van de Vlaamse overheid. Beide initiatieven worden toegelicht om vervolgens over te gaan tot een kort overzicht van recente online toepassingen van psychodynamische therapie bij courante psychische problemen zoals depressie en angst. De klemtoon ligt daarbij op een hands-on demonstratie van deze toepassingen. Deze lezing wordt afgesloten met een overzicht van recent en lopend onderzoek omtrent de effectiviteit en kosteneffectiviteit van online psychodynamische interventies. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag wie er vooral baat kan hebben bij dergelijke online toepassingen, en voor wie dergelijke toepassingen wellicht weinig effectief en zelfs schadelijk kunnen zijn.

Praktisch

Datum: vrijdag 23 februari 2018
Plaats: Auditorium Storck, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel. Makkelijk bereikbaar met de trein (ingang FOD ligt tegenover Zuidstation uitgang “Hortaplein”). Mogelijkheid om wagen te parkeren in Q-park naast het gebouw.
Prijs: gratis (gefinancierd via Interreg)
Accredatie? Aanvraag is lopende.

Interessante berichten

Online zelfhulp voor medewerkers en binnen organisaties

Hoe kan online zelfhulp worden ingezet bij medewerkers en binnen organisaties? Kom meer er over te weten bij deze gratis Blikopener kennissessie!…

Lees meer

LiCalab matchmakingevent – mental health | 03.05.2018

Tijdens dit matchmakingevent gaan zorginstellingen, ondernemers en kennisinstellingen met elkaar in gesprek over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg, de…

Lees meer