VOICE

Dit onderzoek maakt deel uit van het Europees project ‘Voices for truth and dignity: Combatting sexualized violence through the voices of those affected’. Het betreft een onderzoeks- en implementatieproject waarbij 8 Europese lidstaten (o.l.v. de German Sports University in Keulen) wetenschappelijk onderzoek zullen voeren naar getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zo werden er 26 getuigenissen verzameld via de narratieve interviewmethode en thematisch geanalyseerd. Deze analyses worden samengebracht met de getuigenissen uit de andere landen om tot nieuwe kennis over het ontstaan, de risicofactoren, de dynamiek, de onthulling en de impact van seksueel geweld in de sport te komen. Verder heeft het project een implementatieopdracht. Op 5 september 2017 wordt er een Vlaams erkenningsmoment georganiseerd waarop slachtoffers een forum geboden wordt om hun verhaal te brengen en erkend te worden door de Vlaamse sportwereld. Dit is het aanknopingspunt om samen met hen na te denken over een betere aanpak en preventie van de problematiek. Ook op Europees niveau vindt deze denkoefening plaats en zullen er aanbevelingen geformuleerd worden tijdens het eindcongres op 3 en 4 mei 2018 in Keulen.

Het project loopt van januari 2016 tot juli 2018 en is gefinancierd door de Europese Unie. Tine Vertommen is de coördinator van het Vlaamse partnerschap vanuit Universiteit Antwerpen en Thomas More. Kasia Uzieblo vervult de superviserende rol vanuit Thomas More.

Interessante berichten

Gender equality in sport

In het afgelopen jaar werkte Tine, op vraag van de Europese Commissie, samen met 14 andere leden van de High-Level…

Lees meer

COSA

Circles of Support and Accountability (COSA) is ontstaan met als doel om ex-gedetineerde zedendelinquenten te helpen bij de re-integratie in…

Lees meer