Wanneer psychodiagnostiek meer wordt dan testen alleen: het effect van SamenWerken!

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO), zoals ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Stephen Finn, is een semigestructureerde vorm van psychodiagnostiek.  Het vindt zijn oorsprong in de humanistische beweging, waardoor er veel belang wordt toegekend aan de empathische basishouding van de diagnosticus die een actieve samenwerking met de cliënt nastreeft. Het is een op maat gemaakte aanpak.

De vragen van de cliënt vormen de basis van het onderzoek: “Wat wil de cliënt weten? Waar is hij benieuwd naar?”. Onderzoeker en cliënt spelen elk hun rol vanuit hun eigen expertise. De inbreng van de cliënt is essentieel, en de onderzoeker kan hier met zijn kennis van de psychologie op inspelen. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van de nadruk op de test naar de nadruk op de cliënt en de samenwerking. Meer dan 30 empirisch onderzoeken bij diverse cliëntgroepen (ambulant, residentieel, kinderen, adolescenten, koppels, volwassenen) en uiteenlopende klinische syndromen tonen het effect van TPO aan.

Tijdens deze lezing wordt een introductie gegeven tot TPO. Er wordt stilgestaan bij het belang van de (therapeutische) relatie in diagnostiek en het effect daarvan op de client. De basishouding en de uitgangspunten worden belicht aan de hand van klinische voorbeelden. De verschillende stappen in het model worden kort uitgelegd.

Praktische informatie

Spreker:

  • Hilde De Saeger, PhD, Specialismeleider Diagnostiek, Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut. Trainer & Supervisor Therapeutic Assessment, onder meer verbonden aan de Vierspong academy.
  • Haar klinische werkzaamheden hebben te maken met allerlei vormen van diagnostiek, van eerder classificerende diagnostiek, over procesdiagnostiek tot het doen van Therapeutisch Psychologisch Onderzoek. Zij doet niet alleen deze onderzoeken zelf maar geef supervisie en werkbegeleiding aan beginnende collega’s, gevorderde collega’s in opleiding zowel intern als extern. Daarnaast geeft zij in binnen- en buitenland trainingen in diagnostiek en Therapeutische Psychologisch Onderzoek (TPO) in het bijzonder.

Doelgroep:

  • Alle geïnteresseerden.

Praktisch

  • Type vorming | lezing
  • Data | vrij. 3 maart 2023
  • Uur | 13u30 – 15u30
  • Groepsgrootte | max. 50
  • Prijs | € 30
  • Inschrijven | Je kan online inschrijven tot vrij. 24 feb. 2023

Inschrijven

Inschrijven kan via volgende pagina: www.thomasmore.prod.appno.nl/vormingen/wanneer-psychodiagnostiek-meer-wordt-dan-testen-alleen-het-effect-van-samenwerken

Interessante berichten

Testival (vond plaats op 24.03.2022)

Het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) stelt voor: het grote Testival! Ben jij op de hoogte van de meest recente diagnostische instrumenten…

Lees meer

Het zeer lage IQ (vond plaats op 21.04.22)

Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijzer voor intelligentiemeting bij personen met een verstandelijke beperking Hoe test je cognitieve…

Lees meer