Lopen? Ja, maar niet zonder app!

Emilie Mertens toetste in het kader van haar bachelorproef in welke mate het gebruik van een app nuttig of nodig is voor beginnende lopers. Of is dat allemaal maar een maat voor niets? Kort samengevat:

De impact van een sedentaire levensstijl op de gezondheid laat zich al jaren voelen. Ondanks een groeiende bewustwording en de recente trend naar een meer “healthy lifestyle” blijkt het motiveren om te bewegen vaak het moeilijkst. In dat kader wordt een belangrijke bijdrage verwacht van gezondheidsapps om mensen te begeleiden naar een gezondere en actievere levensstijl.

Huidig onderzoek gaat na wat het effect is van het gebruik van een loopapp op de motivatie om regelmatig te gaan lopen bij 94 volwassen mannen en vrouwen. Daarnaast wordt nagegaan of er een verschil is in effectiviteit tussen een loopapp met veel en een loopapp met minder gedragsveranderingstechnieken. Verder wordt onderzocht of er bij de experimentele groepen een verschuiving optreedt van externe naar intrinsieke motivatie. Voor het verzamelen van de gegevens werd gebruik gemaakt van een online enquête en sportmotivatievragenlijst, die op drie meetmomenten werden afgenomen. De proefperiode liep van 19 november 2016 tot en met 13 januari 2017.

De resultaten tonen aan dat er geen significant effect is van het gebruik van een loopapp op de motivatie om te lopen. In tegenstelling tot wat verwacht werd, werd een lichte, doch niet significante stijging van de externe motivatie waargenomen bij de beide experimentele groepen. De hypothese dat er bij de controlegroep geen stijging van de totale motivatie, noch een verschuiving van externe naar intrinsieke motivatie zou worden waargenomen, werd wel bevestigd. Een langere follow-up en een meer homogene proefgroep qua leeftijd en geslacht zijn echter aangewezen om mogelijke neveneffecten te counteren.

Interessante berichten

Social Media and Alcohol Abuse among Adolescents

Studenten Applied Psychology & Technology schreven afgelopen semester (2022-2023) samen blogberichten. De 3 beste berichten, over virtual reality en pijnreductie, sociale…

Lees meer

Nauwere samenwerking LiCalab & PsyTS

De Expertisecel Psychologie, Technologie en Samenleving en LiCalab melden met veel plezier dat ze hun samenwerking verder uitbouwen. Meer specifiek…

Lees meer