Onderwijs & opvoeding

Focus en doelstellingen

De expertisecel Onderwijs & Opvoeding wil kennis uitbreiden én verspreiden voor iedereen die binnen een professionele setting te maken heeft met de opvoeding van kinderen en jongeren (al dan niet binnen een schoolse context). Deze professionals kunnen tewerkgesteld zijn in een opvoedingswinkel, CKG, CLB, CAW, inloopteam, school, kinderopvang, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, thuisbegeleidingsdienst, binnen de bijzondere jeugdbijstand, vertrouwenscentrum kindermishandeling…. Opvoeden wordt hierbij gezien als een transactioneel proces tussen kind/jongere, opvoeder (ouder, grootouder, leerkracht, verzorger…) en omgeving (school, kinderopvang, jeugdbeweging…).

De pijler opvoeding is de deskundigheid opgebouwd rond thema’s zoals communiceren met ouders, opvoedingsondersteuning (aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen), pedagogische ondersteuning in dekinderopvang, diagnostiek van opvoeding en gezin, huiswerkbegeleiding, het opvoeden van jongeren/pubers, intrafamiliaal geweld, nieuw samengestelde gezinnen,…

De pijler onderwijs richt zich op thema’s zoals handelingsgericht werken, onderwijsloopbaanbegeleiding, inclusie & M-decreet, ondersteunen van leerkrachten, omgaan met moeilijk gedrag in de klas, pesten, ouderbetrokkenheid, medezeggenschap van studenten in het hoger onderwijs,….

Medewerkers


Evenementen

Studiedag Topspel

Op de studiedag van 25…

Lees meer

FactChecker

De zin en onzin van IQ-meting in het onderwijs

Sinds de suggestie om een IQ-meting te integreren in het onderzoek naar gelijke onderwijskansen, is er al heel wat inkt gevloeid bij voor- en tegenstanders.…

Lees meer

Pesten op zomerkamp: vergeten setting?

We besteden veel aandacht aan pesten op school, en terecht. Maar pesten stopt niet aan de schoolpoort. Daarom bestudeerde Tari Buytaert in het kader van…

Lees meer

Recente projecten

Zo pak je gedragsproblemen aan!

Zo pak je gedragsproblemen consequent aan  

Lees meer

Wijzer op weg! voor studenten met dyslexie

Wijzer op Weg is een wetenschappelijk onderbouwd begeleidingsprogramma waarmee studenten met dyslexie (16+) kunnen worden begeleid op het vlak van studie- en schrijfvaardigheden. Ook psycho-educatie…

Lees meer

Wisselwerking onderwijs

Onderzoeksresultaten en ervaring uit dienstverlening stromen door naar ons onderwijs via bachelorproeven, stages en opleidingsonderdelen zoals onder andere Opvoedingsondersteuning, Schoolpsychologie en pedagogische psychologie en Ontwikkelingspsychologie. 

Samenwerking praktijk

In samenwerkingsprojecten met het werkveld streven we een synergie na tussen wetenschappelijke expertise en praktijkervaring met als doel het aanpakken van hedendaagse uitdagingen in onderwijs en opvoeding. Dit resulteerde onder andere in een doorgedreven toepassing en validatie van het pestpreventieprogramma Topspel in samenwerking met De Sleutel. 

 


Partners