Toegepaste Forensische psychologie

Focus en doelstellingen

De expertisecel Toegepaste Forensische Psychologie streeft naar de bevordering en disseminatie van kennis over forensisch psychologische en criminologische kwesties. De cel baseert haar werking op drie pijlers: onderzoek, opleiding en onderwijs, en maatschappelijke dienstverlening.

Binnen haar onderzoek focust de expertisecel in eerste instantie op het bevorderen van de kennis over geweld en slachtofferschap. De cel is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek naar de kenmerken van diverse geweldsvormen zoals seksueel geweld, partnergeweld en stalking, alsook naar de onderliggende mechanismen van het gewelddadig gedrag. Daarnaast streeft de cel naar de ontwikkeling en optimalisatie van state-of-the-art tools ter voorspelling en preventie van geweldpleging.

Een tweede pijler betreft opleiding en onderwijs. De cel organiseert diverse onderwijsactiviteiten voor studenten binnen de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More hogeschool en stelt zich open als stageplaats voor studenten uit relevante studierichtingen (bv. Psychologie, Criminologie). De cel speelt bovendien reeds enkele jaren een belangrijke rol bij deskundigheidsbevordering van professionals binnen het forensisch werkveld door jaarlijks diverse studiedagen, meerdaagse congressen en/of trainingen aangaande relevante thema’s te organiseren. Ook coördineert de cel sinds 2010 het 2-jarige postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling.

Naast onderzoek en onderwijs vormt maatschappelijke dienstverlening de derde belangrijke pijler. De expertisecel biedt trainingen en lezingen op maat aan. De expertisecel stelt zich tevens beschikbaar voor wetenschappelijke, methodologische en/of praktijkgerichte ondersteuning aan onder meer hulpverleningsinstanties, politie en beleid. Op vraag biedt de cel evidence-based adviezen aangaande specifieke casussen, de implementatie van evidence-based assessment en interventietools relevant en beleidsoverwegingen.


Evenementen

PsycEvents go Forensic 2018: Pedofilie: Voorbij het taboe?

Inhoud Een persoon met pedofilie…

Lees meer

Training: Assessing and treating stalkers

Op 19.04.2018 organiseert de expertisecel…

Lees meer

FactChecker


Recente projecten

COSA

Circles of Support and Accountability (COSA) is ontstaan met als doel om ex-gedetineerde zedendelinquenten te helpen bij de re-integratie in de samenleving. Hiermee wordt getracht…

Lees meer

Hulpzoekend gedrag bij partnergeweld

De Thomas More hogeschool start een onderzoek naar hulpzoekend gedrag bij grensoverschrijdend gedrag onder (ex-) partners. Wanneer je partner over je persoonlijke grens gaat, spreken…

Lees meer

Onderzoeksstage bij de expertisecel?

Heb je een passie voor forensische psychologie en/of criminologie? Wil je aan onze onderzoeks- en dienstverleningsprojecten meewerken en deel uitmaken van een dynamisch team? Dan kunnen wij je een boeiende en gevarieerde stageplaats aanbieden! Interesse voor een onderzoeksstage? Contacteer Kasia Uzieblo. Enkel voor studenten van de masteropleiding Psychologische of Criminologische Wetenschappen of van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie.

 

Lezingen, diagnostische onderzoeken, en adviezen op maat

Wens je een lezing over een forensisch psychologisch thema op je dienst te organiseren? Wil je een wetenschappelijke kijk op een casus of methodologisch advies voor een project? Wil je een evidence-based deskundigenonderzoek laten uitvoeren? Contacteer Kasia Uzieblo voor meer informatie of een offerte. Mogelijke onderwerpen zijn alvast: psychopathie, seksueel geweld, forensische psychodiagnostiek (o.a. risicotaxatie, psychopathie & dimensionele persoonlijkheidsdiagnostiek), slachtoffers van (seksueel) geweld (in de sport), stalking, partnergeweld, & kwetsbare verdachten. Daarnaast kunnen wij ingeschakeld worden voor een deskundigenonderzoek bij zowel jeugdigen als volwassenen.

 

Partners


Schrijf je in op de nieuwsbrief