Toegepaste Forensische Psychologie

Focus en doelstellingen

De expertisecel Toegepaste Forensische Psychologie streeft naar de bevordering en disseminatie van kennis over onderwerpen op het raakvlak tussen Justitie en hulpverlening, en dit vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines (Psychologie, Criminologie, Orthopedagogiek, Seksuologie en Ethiek). De expertisecel wil over de hele lijn een brug vormen en de wisselwerking faciliteren tussen ervaringsdeskundigen, het werkveld, onderzoek en beleid. We zien deze vier betrokken invalshoeken als een ideale voedingsbodem voor de realisatie van maatschappelijk relevante projecten.

De cel baseert haar werking op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.

De expertisecel focust zich op zowel empirisch als op toegepast onderzoek. De onderzoeksprogramma’s belichten zowel dader-, slachtoffer-, omgevings- als sociale perspectieven.
Eén van de belangrijke onderzoeksvelden is onderzoek gebaseerd op doorleefde ervaringen (‘lived experiences’) en naar noden en hulpbronnen, gelinkt aan het herstelproces van geïnterneerde personen. We willen hierbij nagaan wat kan bijdragen aan het welzijn van deze personen en hoe positieve aspecten zijn gelinkt aan recidive. Leidende principes binnen deze onderzoekslijn zijn een sterktegerichte benadering en het eerste persoonsperspectief.
Een tweede speerpunt binnen de expertisecel is onderzoek naar geweld. De cel is gespecialiseerd in kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de kenmerken van geweld tegen kinderen, zowel vanuit het slachtoffer- als het plegerperspectief. Verder wordt er praktijkgericht onderzoek ontwikkeld waarin preventie-initiatieven tegen grensoverschrijdend gedrag worden geëvalueerd, toegepast in de context van de sport.
Een derde onderzoeksthema richt zich op hoe algemene en pathologische (o.a. psychopathische) trekken bijdragen aan de ontwikkeling van klinische stoornissen en hoe deze trekken het sociaal en relationeel functioneren beïnvloeden.

Een tweede pijler betreft onderwijs. De cel richt de vakken ‘Forensic Psychology’ en ‘Intrafamiliaal Geweld’ in voor studenten binnen de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More hogeschool en stelt zich open als stageplaats voor studenten uit aanverwante studierichtingen (bv. Psychologie, Criminologie). Ook coördineert de cel sinds 2010 het 2-jarige postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling. De cel is ook betrokken bij coaching van stagetrajecten en bij het begeleiden van bachelorproeven in de correctionele en forensische sector.

Maatschappelijke dienstverlening is de derde pijler. De expertisecel biedt trainingen en lezingen op maat aan. De expertisecel stelt zich tevens beschikbaar voor wetenschappelijke, methodologische en/of praktijkgerichte ondersteuning aan onder meer professionele en beleidsorganisaties. De cel organiseert jaarlijks diverse studiedagen en trainingen aangaande relevante thema’s.


Evenementen

Boekvoorstelling Ongelijk spel

Op 14 mei 2019 stelt…

Lees meer

Studienamiddag: Sterke Verhalen – Internering anders belicht – 27 mei 2019

Deze studienamiddag stelt ervaringen van…

Lees meer

Seminarie: Herstel van geïnterneerde personen: een kwalitatieve studie gebaseerd op doorleefde ervaringen

  Tijdens dit seminarie verneem…

Lees meer

FactChecker

Stagiaire binnen de Expertisecel Forensische Psychologie

Onze expertisecel is momenteel tijdelijk uitgebreid met Mila Laureys, derdejaarsstudent Bachelor Criminologische Wetenschappen aan Universiteit Gent. Mila zal tijdens haar stage voornamelijk werken rond het VOICE…

Lees meer

Recente projecten

E+ Safe Para Sport Allies

  Safe Para Sport Allies: een project van G-sport Vlaanderen, Thomas More en de LFB (NL) G-sport Vlaanderen, Thomas More en een Nederlandse partner LFB, de landelijke…

Lees meer

Safe Sport Allies – Update april ’22

Eind maart ’22 reisden onze collega’s Tine Vertommen, Helena Verhelle en Karolien Adriaens af naar Bilbao (Spanje) voor de derde internationale projectmeeting van Safe Sport…

Lees meer

Gender equality in sport

In het afgelopen jaar werkte Tine, op vraag van de Europese Commissie, samen met 14 andere leden van de High-Level Expert Group on Gender Equality…

Lees meer

Nieuws

De expertisecel is opnieuw aan uitbereiding toe. Axel zal ons onderzoeksteam de komende periode (maart-juni) komen versterken.

Hallo iedereen! Mijn naam is Axel Kerckhofs. Ik ben 25 jaar en woon in Mortsel samen met mijn broer en mijn hond. Sommige docenten zullen mij misschien herkennen doordat ik al vijf jaar student toegepaste psychologie ben aan Thomas More Antwerpen. Naast psychologie gaat het meeste van mijn tijd uit naar krachttraining en mijn Golden Retreiver, Milla. Als eindstage heb ik gekozen voor een onderzoeksstage die ik nu loop binnen de expertisecel Toegepaste Forensische Psychologie. Hierbij mag ik meewerken aan de lopende onderzoeken. Eentje ervan is ‘Gestho’, (Grensoverschrijdend Gedrag ten aanzien van Studenten in het Hoger Onderwijs). Ik heb me altijd enorm geïnteresseerd in psychologie en wil hier graag zoveel mogelijk kennis over opdoen. Vandaar mijn keuze voor een onderzoekstage. Ook wil ik op deze manier een steentje bijdragen aan de maatschappij. Met het Gestho-project kan grensoverschrijdend gedrag binnen het hoger onderwijs hopelijk teruggedrongen worden. Dit zou me veel voldoening geven bij deze stage. Ik ben zeer benieuwd en enthousiast over wat ik allemaal ga bijleren, zowel specifiek binnen het Gestho-onderzoek als over het uitvoeren van onderzoek in het algemeen!

Team FOR in actie

– Afgelopen week (4 maart 2023) kwamen de studenten Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht op bezoek voor een uitwisseling over Safe Sport Allies en hoe dat programma in lokale sportverenigingen ingebed kan worden #prevention #safesport

Onderzoeksstage bij de expertisecel?

Heb je een passie voor forensische psychologie en/of criminologie? Wil je aan onze onderzoeks- en dienstverleningsprojecten meewerken en deel uitmaken van een dynamisch team? Dan kunnen wij je een boeiende en gevarieerde stageplaats aanbieden! Interesse voor een onderzoeksstage? Contacteer Tine Vertommen. Enkel voor studenten van de masteropleiding Psychologische of Criminologische Wetenschappen.

Lezingen, diagnostische onderzoeken, en adviezen op maat

Wens je een lezing over een forensisch psychologisch thema op je dienst te organiseren? Wil je een wetenschappelijke kijk op een casus of methodologisch advies voor een project?Contacteer Tine Vertommen voor meer informatie of een offerte.


Partners


Schrijf je in op de nieuwsbrief