Toegepaste Forensische Psychologie

Focus en doelstellingen

De expertisecel Toegepaste Forensische Psychologie streeft naar de bevordering en disseminatie van kennis over onderwerpen op het raakvlak tussen Justitie en hulpverlening, en dit vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines (Psychologie, Criminologie, Orthopedagogiek, Seksuologie en Ethiek). De expertisecel wil over de hele lijn een brug vormen en de wisselwerking faciliteren tussen ervaringsdeskundigen, het werkveld, onderzoek en beleid. We zien deze vier betrokken invalshoeken als een ideale voedingsbodem voor de realisatie van maatschappelijk relevante projecten.

De cel baseert haar werking op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.

De expertisecel focust zich op zowel empirisch als op toegepast onderzoek. De onderzoeksprogramma’s belichten zowel dader-, slachtoffer-, omgevings- als sociale perspectieven.
Eén van de belangrijke onderzoeksvelden is onderzoek gebaseerd op doorleefde ervaringen (‘lived experiences’) en naar noden en hulpbronnen, gelinkt aan het herstelproces van geïnterneerde personen. We willen hierbij nagaan wat kan bijdragen aan het welzijn van deze personen en hoe positieve aspecten zijn gelinkt aan recidive. Leidende principes binnen deze onderzoekslijn zijn een sterktegerichte benadering en het eerste persoonsperspectief.
Een tweede speerpunt binnen de expertisecel is onderzoek naar geweld. De cel is gespecialiseerd in kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de kenmerken van geweld tegen kinderen, zowel vanuit het slachtoffer- als het plegerperspectief. Verder wordt er praktijkgericht onderzoek ontwikkeld waarin preventie-initiatieven tegen grensoverschrijdend gedrag worden geëvalueerd, toegepast in de context van de sport.
Een derde onderzoeksthema richt zich op hoe algemene en pathologische (o.a. psychopathische) trekken bijdragen aan de ontwikkeling van klinische stoornissen en hoe deze trekken het sociaal en relationeel functioneren beïnvloeden.

Een tweede pijler betreft onderwijs. De cel richt de vakken ‘Forensic Psychology’ en ‘Intrafamiliaal Geweld’ in voor studenten binnen de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More hogeschool en stelt zich open als stageplaats voor studenten uit aanverwante studierichtingen (bv. Psychologie, Criminologie). Ook coördineert de cel sinds 2010 het 2-jarige postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling. De cel is ook betrokken bij coaching van stagetrajecten en bij het begeleiden van bachelorproeven in de correctionele en forensische sector.

Maatschappelijke dienstverlening is de derde pijler. De expertisecel biedt trainingen en lezingen op maat aan. De expertisecel stelt zich tevens beschikbaar voor wetenschappelijke, methodologische en/of praktijkgerichte ondersteuning aan onder meer professionele en beleidsorganisaties. De cel organiseert jaarlijks diverse studiedagen en trainingen aangaande relevante thema’s.


Evenementen

Uitnodiging Wetenschapsbeurs

De studenten Toegepaste Psychologie van…

Lees meer

Boekvoorstelling Ongelijk spel

Op 14 mei 2019 stelt…

Lees meer

FactChecker

Stagiaire binnen de Expertisecel Forensische Psychologie

Onze expertisecel is momenteel tijdelijk uitgebreid met Mila Laureys, derdejaarsstudent Bachelor Criminologische Wetenschappen aan Universiteit Gent. Mila zal tijdens haar stage voornamelijk werken rond het VOICE…

Lees meer

Recente projecten

Update SSA DEC ’21

De afgelopen maanden zijn we gestart met een volgende fase in het Safe Sport Allies project. In de vorige stap voltooiden we een kennisdocument (factsheet…

Lees meer

Safe Sport Allies

Safe Sport Allies (SSA) is een Europees project, waarvan Thomas More Projectleider is, dat kinderen wil beschermen tegen geweld en misbruik in lokale sportclubs. Uit wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen…

Lees meer

Nieuws

Sinds dit academiejaar (2021) wordt het team van de forensische expertisecel versterkt door Karolien Adriaens & Cédric Vanneste. Welkom Karolien en Cédric.

Team FOR in actie

– Op 8 en 15 december gaf team FOR twee gastlessen omtrent grensoverschrijdend gedrag in de sport aan de 3e jaarsstudenten Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie van TMK Turnhout.

– Op 5 november 2021 gaven Helena en Tine beiden een presentatie op het congres georganiseerd door La Chaire de recherche Sécurité et intégrité en milieu sportif (SIMS).

Onderzoeksstage bij de expertisecel?

Heb je een passie voor forensische psychologie en/of criminologie? Wil je aan onze onderzoeks- en dienstverleningsprojecten meewerken en deel uitmaken van een dynamisch team? Dan kunnen wij je een boeiende en gevarieerde stageplaats aanbieden! Interesse voor een onderzoeksstage? Contacteer Tine Vertommen. Enkel voor studenten van de masteropleiding Psychologische of Criminologische Wetenschappen.

Lezingen, diagnostische onderzoeken, en adviezen op maat

Wens je een lezing over een forensisch psychologisch thema op je dienst te organiseren? Wil je een wetenschappelijke kijk op een casus of methodologisch advies voor een project?Contacteer Tine Vertommen voor meer informatie of een offerte.


Partners


Schrijf je in op de nieuwsbrief