Toegepaste Forensische psychologie

Focus en doelstellingen

De expertisecel Toegepaste Forensische Psychologie streeft naar de bevordering en disseminatie van kennis over forensisch psychologische en criminologische kwesties. De cel baseert haar werking op drie pijlers: onderzoek, opleiding en onderwijs, en maatschappelijke dienstverlening.

Binnen haar onderzoek focust de expertisecel in eerste instantie op het bevorderen van de kennis over geweld en slachtofferschap. De cel is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek naar de kenmerken van diverse geweldsvormen zoals seksueel geweld, partnergeweld en stalking, alsook naar de onderliggende mechanismen van het gewelddadig gedrag. Daarnaast streeft de cel naar de ontwikkeling en optimalisatie van state-of-the-art tools ter voorspelling en preventie van geweldpleging.

Een tweede pijler betreft opleiding en onderwijs. De cel organiseert diverse onderwijsactiviteiten voor studenten binnen de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More hogeschool en stelt zich open als stageplaats voor studenten uit relevante studierichtingen (bv. Psychologie, Criminologie). De cel speelt bovendien reeds enkele jaren een belangrijke rol bij deskundigheidsbevordering van professionals binnen het forensisch werkveld door jaarlijks diverse studiedagen, meerdaagse congressen en/of trainingen aangaande relevante thema’s te organiseren. Ook coördineert de cel sinds 2010 het 2-jarige postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling.

Naast onderzoek en onderwijs vormt maatschappelijke dienstverlening de derde belangrijke pijler. De expertisecel biedt trainingen en lezingen op maat aan. De expertisecel stelt zich tevens beschikbaar voor wetenschappelijke, methodologische en/of praktijkgerichte ondersteuning aan onder meer hulpverleningsinstanties, politie en beleid. Op vraag biedt de cel evidence-based adviezen aangaande specifieke casussen, de implementatie van evidence-based assessment en interventietools relevant en beleidsoverwegingen.


Evenementen

Seminarie: Herstel van geïnterneerde personen: een kwalitatieve studie gebaseerd op doorleefde ervaringen

  Tijdens dit seminarie verneem…

Lees meer

PsycEvents go Forensic 2018: Pedofilie: Voorbij het taboe?

Inhoud Een persoon met pedofilie…

Lees meer

FactChecker

Stagiaire binnen de Expertisecel Forensische Psychologie

Onze expertisecel is momenteel tijdelijk uitgebreid met Mila Laureys, derdejaarsstudent Bachelor Criminologische Wetenschappen aan Universiteit Gent. Mila zal tijdens haar stage voornamelijk werken rond het VOICE…

Lees meer

Recente projecten

i-Protect

i-Protect is een Europees project waaraan partners uit 6 verschillende landen deelnemen: Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Italië en België. Thomas More Antwerpen is de…

Lees meer

COSA

Circles of Support and Accountability (COSA) is ontstaan met als doel om ex-gedetineerde zedendelinquenten te helpen bij de re-integratie in de samenleving. Hiermee wordt getracht…

Lees meer

Onderzoeksstage bij de expertisecel?

Heb je een passie voor forensische psychologie en/of criminologie? Wil je aan onze onderzoeks- en dienstverleningsprojecten meewerken en deel uitmaken van een dynamisch team? Dan kunnen wij je een boeiende en gevarieerde stageplaats aanbieden! Interesse voor een onderzoeksstage? Contacteer Natalie Aga. Enkel voor studenten van de masteropleiding Psychologische of Criminologische Wetenschappen of van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie.

 

Lezingen, diagnostische onderzoeken, en adviezen op maat

Wens je een lezing over een forensisch psychologisch thema op je dienst te organiseren? Wil je een wetenschappelijke kijk op een casus of methodologisch advies voor een project? Contacteer Natalie Aga voor meer informatie of een offerte.

 

Partners


Schrijf je in op de nieuwsbrief