Psychologie, Technologie & Samenleving

Focus en doelstellingen

De expertisecel specialiseert zich in toegepast wetenschappelijk onderzoek uit rond selecte thema’s binnen het domein van psychologie en technologie, sociale psychologie en omgevingspsychologie. Binnen psychologie en technologie is er een sterke focus op de interactie tussen beide domeinen en de synergie die deze teweegbrengt, in het bijzonder binnen de geestelijke gezondheidszorg en bij human-technology interaction. De expertise in sociale psychologie situeert zich rond thema’s zoals groepsperceptie, intergroepsrelaties, groepsdynamica en sociale cognitie. Deze traditionele onderzoekslijn sluit aan bij de meer recente stroming van omgevingspsychologie, waarin thema’s zoals ecologisch gedrag en pro-sociale attitudevorming aan bod komen.

Medewerkers


Evenementen

Online werken voor zorgprofessionals | 30.03.2020

Dinsdag 24 maart van 20u tot 21u – volzet Dinsdag 24 maart van 18u tot 19u – volzet Maandag 30 maart van 16u tot 17u…

Lees meer

PsycEvent – ePsychologie – Tom Van Daele | geannuleerd

Deze lezing is geannuleerd en wordt op een nog nader te bepalen moment opnieuw georganiseerd. Wanneer we ons niet goed in ons vel voelen, zoeken…

Lees meer

Updates

Vlaamse Appstore voor welzijn en gezondheid – oproep tot deelname begeleidingsgroep

Wat is het doel van dit project? Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt de kans om een project in te dienen om tussen 1.9.2020…

Lees meer

Bachelorproefprojecten PsyTS 2019-2020

Het afgelopen academiejaar was de expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving betrokken bij het begeleiden of aanbieden van verschillende bachelorproefprojecten met een focus op het selectief…

Lees meer

Selectie projecten

PWO E-mental health

E-mental health kreeg de afgelopen jaren een toenemende bekendheid als containerbegrip. Onderzoek dat exploreert in welke mate deze technologie ook inzetbaar is en return oplevert…

Lees meer

eMEN project

Het eMEN project wil de kracht van technologie gebruiken om de geestelijke gezondheid van mensen te verbeteren. Overzicht Binnen het e-mental health innovation and transnational implementation…

Lees meer

Link met praktijk & onderwijs

De expertisecel richt zich op onderzoek en dienstverlening die kan bijdragen aan samenlevingsopbouw in een veranderende maatschappij. Deze bijdrage kan zich zowel situeren op microniveau, zoals het aanpassen van technologie aan individuele gebruikers, als op macroniveau, zoals de uitdaging om een stijgend aantal mensen laten samenleven in een mondiale context van ecologische uitdagingen. De expertisecel stelt zich beschikbaar voor wetenschappelijke, methodologische en statistische ondersteuning: bij intern onderzoek, in projectcontext en in opdracht van externe organisaties.

De expertisecel levert rechtstreekse input aan het opleidingsonderdeel Applied Psychology & Technology en geeft mee vorm aan de verschillende opleidingsonderdelen binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast biedt ze de mogelijkheid tot stages en ondersteunen de medewerkers bachelorproefonderzoek.

Overzicht projecten


Partners

Een overzicht van organisaties waar de expertisecel recent mee heeft samengewerkt.


Schrijf je in op de nieuwsbrief