Psychodiagnostisch Centrum

Focus en doelstellingen

Onze expertisecel doet aan toegepast wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening binnen het domein van de psychodiagnostiek. Testontwikkeling en -aanpassing, testgebruik, psychometrische oppuntstelling en cultuurfair testen, mét oog voor een Vlaamse populatie, staan hierbij centraal. Daarnaast voorzien we het werkveld van wetenschappelijk en inhoudelijk advies over kwaliteitsvolle psychodiagnostiek. Jaarlijks biedt het PDC een aanbod van vormingen professionals op de hoogte te houden van recente psychodiagnostische ontwikkelingen.

Contact: pdc@thomasmore.be

Inschrijven op de toekomstige nieuwsbrief van het PDC? Laat hier je mailadres achter!

 


Evenementen

Wanneer psychodiagnostiek meer wordt dan testen alleen: het effect van SamenWerken!

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO), zoals…

Lees meer

30.03.2023 | Diagnostiek van gedrag en emoties bij kinderen en jongeren

Naast informatie uit gesprekken en…

Lees meer

FactChecker

Welk instrument gebruik jij om het premorbide vaardigheidsniveau te schatten binnen een neuropsychologisch onderzoek?

Als hulpverlener leren we patiënten kennen vanaf dat hij patiënt is. De persoon van voor het letsel kennen we niet. Wie hij was, HOE hij…

Lees meer

Telediagnostiek leidt tot betere prestaties dan fysieke testafname

In een exploratief bachelorproefonderzoek zijn enkele studenten nagegaan op welke manier en in welke mate een fysieke testafname verschilt van een digitale afname op afstand…

Lees meer

Recente projecten

Lancering informatiehub digitale diagnostiek

Het Psychodiagnostisch Centrum heeft een informatiehub aangemaakt rond digitale diagnostiek. De expertisecel PDC volgt de tendensen rond e-assessment goed op, waarbij vooral telediagnostiek (‘diagnostiek op…

Lees meer

Creëren van gelijke onderwijskansen met behulp van academische taal

Leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond, zoals een lage sociaal-economische status of een andere moedertaal dan het Nederlands, nemen niet altijd deel aan het schoolniveau…

Lees meer

Samenwerking met praktijk

Het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) heeft een sterke traditie opgebouwd in het ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek en het leveren van expertise aan het werkveld en diverse stakeholders, onder meer via:

De opleiding en haar studenten richten zich hierbij op concrete noden en vragen uit het werkveld. Dit kan eveneens via stages, bachelorproeven, … .

Wisselwerking onderwijs

De opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More, Campus Antwerpen, leidt studenten op tot psychologische consulenten die deskundig zijn in psychodiagnostiek en psychologische dienstverlening. Het professionele karakter van de opleiding komt tot uiting in het uitgewerkte praktijkgerichte luik in het opleidingsprogramma. In dit luik speelt het Psychodiagnostisch Centrum een cruciale rol.

Bekijk hier een filmpje over de rol van psychodiagnostiek binnen de opleiding.

Onderzoeksstage bij de expertisecel?

Heb je een passie voor psychodiagnostiek? Heb je interesse in praktijkgericht onderzoek? Dan kunnen wij je een boeiende en gevarieerde stageplaats aanbieden! Binnen het PDC heb je de gelegenheid om mee te werken aan onze onderzoeks- en dienstverleningsprojecten en deel uit te maken van een dynamisch team. Neem contact op met het PDCEnkel voor studenten van een masteropleiding Psychologie of een bacheloropleiding Toegepaste Psychologie.


Partners


Schrijf je in op de nieuwsbrief