Geertje Leflot

Expertise

In 2010 behaalde Geertje Leflot haar doctoraat (“De rol van leerkrachten en leerlingen voor de aanpassing van kinderen in de lagere school: Een interventiestudent met de Good Behavior Game”) aan het centrum voor Schoolpsychologie van de KULeuven. Daar ontwikkelde haar passie voor (effectiviteits)onderzoek en preventieve interventies binnen de schoolse context. Ondertussen is ze lector en onderzoeker binnen de afstudeerrichting School- en Pedagogische Psychologie en onderzoeksleider van de expertisecel Onderwijs en Opvoeding bij Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Daar zet ze haar onderzoek verder en ondersteunt ze collega-onderzoekers in het opzetten en uitvoeren van hun onderzoek. In samenwerking met en/of op vraag van de praktijk voerde ze reeds onderzoek uit naar verscheiden (preventieve) interventies binnen de schoolse en padagogische context (bv., TOPspel (ism de Sleutel en KULeuven), KiVa (ism KULeuven), Schoolondersteuning Arktos, Opvoedingsondersteuning +16 jaar…). Steeds streeft ze hierbij naar onderzoek op maat van de hulpvraag en op maat van de organisatie.

Expertisedomeinen:

Effectiviteitsonderzoek
Preventie binnen de schoolse en pedagogische context

Onderwijs

Methoden van Psychologisch onderzoek 2
Family and School based Prevention
Klasmanagement en Communicatie (Specifieke lerarenopleiding Handelswetenschappen KUL@Antwerpen en KUL@Brussel)
Leer- en ontwikkelingspsychologie (Specifieke lerarenopleiding Handelswetenschappen KUL@Antwerpen en KUL@Brussel)
stagebelegeleiding
bachelorproefcoördinatie en -begeleiding

Contact

Geertje.leflot@thomasmore.be
https://www.researchgate.net/profile/Geertje_Leflot/


Publicaties

Onder andere:

Leflot, G. (2010). The role of teachers and peers for children’s adjustment to elementary school: An intervention study with the Good Behavior Game. Unpublished doctoral dissertation, University of Leuven, Leuven.

Leflot, G., Bossaert, G., Onghena, P., & Colpin, H. (2008, July). Effect and mediating mechanisms of the Good Behavior Game: A study in Flanders, Belgium. Invited symposium School-based intervention for disruptive behavior problems: What Works, when, for whom, and why? (chair: B. Orobio de Castro, discussant: M. Greenberg), 30th Conference of the International School Psychology Association, Utrecht, the Netherlands.

Leflot, G., Bossaert, G., van Lier, P., Onghena, P., & Colpin, H. (2009, April). Impact and mediating mechanisms of the Good Behavior Game: Enhancing social adaptation and psychological well-being in class. Biennal Meeting of the Society for Research in Child Development, Denver, CO.

Leflot, G., & Colpin, H. (2011). Effectieve preventie van storend gedrag in de klas: Onderzoek over het programma Taakspel. Welwijs, 22, 28-31.

Leflot., G., De Groof, M., Onghena, P., & Colpin; H. (2006). Adapted Dutch version of the Self-Perception Profile for Children. Internal report, K.U.Leuven, School psychology and Development of Child and Adolescent, Leuven, Belgium.

Leflot, G., & Liekens, I. (2016). Positief omgaan met Regels en afspraken. De Sleutel Magazine, 45, 3-5.

Leflot, G., Liekens, I., & Colpin, H. (in preperation). Competent omgaan met storend gedrag in de klas, Caleidoscoop.

Leflot, G., Onghena, P., & Colpin, H. (2007, november). Leerkrachtstijl: Determinanten en gevolgen. Relatie met zelfwaardering en houding t.a.v. de school bij basisschoolleerlingen. Presentatie op de Studiedag VFO: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen.

Leflot, G., Onghena, P., & Colpin, H. (2010). Teacher-child interactions.

Relations with children’s self-concept in second grade. Infant and Child Development, 19, 385-405.

Leflot, G., van Lier, P., Onghena, P., & Colpin, H. (2011). The role of teacher behavior management in the development of disruptive behavior symptoms: An intervention study with the Good Behavior Game. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 869-882.

Leflot, G., van Lier, P., Onghena, P., & Colpin, H. (sept. 2013). : Rol van taakgericht gedrag in de preventie van agressie: Onderzoek met de Good Behavior Game in het tweede en derde leerjaar in Vlaanderen. Symposium: Preventie van probleemgedrag op school. 9de Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Antwerpen.

Leflot, G., van Lier, P., Verschueren, K., Onghena, P., & Colpin, H. (2011). Transactional associations among teacher support, peer social preference, and child externalising behavior: a four-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 40, 87-99