Annelies Aerts

Expertise

Annelies is schoolpsycholoog. Vanuit haar opleiding heeft ze een blijvende interesse in het brede schoolpsychologische domein. Zo volgt ze ontwikkelingen rond het handelingsgericht werken en diagnostiek, leerlingbegeleiding en onderwijsbeleid nauw op. Annelies heeft hiernaast ook praktijkervaring in de diagnostiek en begeleiding van jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Onderwijs

  • Practicum 3 schoolpsychologie en pedagogische psychologie
  • Onderwijs- en leerlingenbegeleiding
  • Leerstoornissen
  • Stagebegeleiding
  • Bachelorproefbegeleiding

Contact

annelies.aerts@thomasmore.be


Publicaties

Aerts, A., Meersschaert, E., Janssens, V., Baeyens, D., Schraeyen, K., Smits, I., Geudens, A. (2008). Voorstelling ‘sprint’ aan Lessius docenten. Paper presented at Workshop Sprint, Lessius, MCDL (Antwerpen), België,

28 oktober 2008.

Aerts, A., Mostaert, C. (2010). De meerwaarde van een totaalprofiel in de handelingsgerichte diagnostiek. Paper presented at Eureka symposium: Van mankement tot talent, Eureka Onderwijs (Kessel-Lo), België, 8

oktober 2010

Aerts, A., Mostaert, C., Meersschaert, E., Janssens, V., Loncke, M., Geudens, A. (2011). Dyslexie in het secundair onderwijs: van diagnose tot begeleiding. Een case study. In S. Yserbyt (Eds.), Hoe ver gaat onze zorg? Verslagboek vijfde Vlaamse impulsdag voor basis-en secundair onderwijs Retrieved from http://mechelen.lessius.eu/impulsdag (pp. 197-205). Mechelen: BAZO Lessius Mechelen.

Aerts, A., Meersschaert, E., Van Kerckhove, E., De Brauwer, J., Geudens, A. (2013). Wijzer op weg: Begeleidingsprogramma voor jongvolwassenen met leerproblemen. Mag het iets meer zijn? 9e Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychotherapie: vol. 9. Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychotherpaie. Antwerpen, 19-20 september 2013, 58-59.

Aerts, A., De Brauwer, J., Meersschaert, E., Janssens, V., Geudens, A. (2014). Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie: Een verkennend beeld van de situatie in Vlaanderen. Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener, 88, 4-31.

Baeyens, D., Meersschaert, E., Aerts, A., Janssens, V., Smits, I., Schraeyen, K., Geudens, A. (2009). Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen (IDAA): diagnose van dyslexie bij 16+ als aangrijpingspunt voorbegeleiding binnen een schools kader. Paper presented at Onderwijsresearchdagen, KULeuven, België, 27-29 mei 2009.

Baeyens, D., Aerts, A., Janssens, V., Smits, I., Schraeyen, K., Geudens, A. (2009). Diagnostics of dyslexia in young adults: a validation study of the Interactive Dyslexia Test Amsterdam –

Antwerp (IDAA). Paper presented at European Conference on Psychological Assessment, University of Ghent, Belgium, 16-19 September 2009.

Baeyens, D., Van Dyck, L., Janssens, V., Aerts, A. (2010). De ontwikkeling van een sociale kaart voor ADHD in de adolescentie en de (jong)volwassenheid. Paper presented at Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (Gent), België, 14 september 2010.

Code (2012). Jongeren met dyslexie. Informatiebrochure voor jongeren met dyslexie. 

De Brauwer, J., Maetens, K., Meersschaert, E., Aerts, A., Laridaen, C., Geudens, A. (2010). Verantwoord handelen bij jongvolwassenen met dyslexie: werkzame aspecten met betrekking tot ondersteuning en interventie. Paper presented at VVL Congres, Elewijtcenter, België, 10 december 2010.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., Geudens, A. (2011). Support of young adults with dyslexia: what is (in)effective support according to the young adult, their parent(s), tutor and therapist?. Paper presented at Annual meeting of the Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS), Ghent University, Faculty of Psychology, Belgium, 27 May 2011.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., Geudens, A. (2011). Ondersteuning van jongvolwassenen met dyslexie: werkzame en niet-werkzame aspecten van interventie en ondersteuning volgens jongvolwassenen met dyslexie, ouders, hulpverleners en studiebegeleiders. Paper presented at Congres van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, Elewijt Center, België, 9 december 2011.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M. & Geudens, A. (2012). Evidence-based diagnostics and therapy of dyslexia and dyscalculia: Exploring the situation in Flanders. Poster presented at the European CPLOL Congress 2012, The Hague, Holland, May 25-26, 2012.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M. & Geudens, A. (2012). Support of young adults with dyslexia: what is effective according to young adults, parents, tutors, and therapists? Paper presented at the 1st joint meeting of BAPS-SEPEX, Liège, May 10-11, 2012.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Van Kerckhove, E., Geudens, A. (2013). Effective support and coaching of young adults with dyslexia: Results of a qualitative and quantitative study. All-European Dyslexia Conference of the European Dyslexia Association. Växjö, Sweden, September 20-22.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., Geudens, A. (2013). De impact van dyslexie bij jongeren: ervaringen van jongeren, ouders, studiebegeleiders en hulpverleners. TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 4 (38), 130-150.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Van Kerckhove, E., Loncke, M., Geudens, A. (2013). Wat werkt (niet) in de ondersteuning en begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie? Resultaten van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Congres Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Berchem, België, 15 March 2013 

Geudens, A., Aerts, A., Berckmoes, C., Janssens, V., Schraeyen, K., Vanmuysen, E. (06/03/2008). Onderzoek en hulp voor studenten met dyslexie. Gazet van Antwerpen, 06/03/2008, 46.

Geudens, A., De Brauwer, J., Van Kerckhove, E., Meersschaert, E., Aerts, A., & Loncke, M. (2012). Begeleiding bij adolescenten en 16+ met dyslexie. Paper gepresenteerd op de Interacademiale Leerstoornissen, Universiteit Groningen, 30 oktober 2012.

Geudens, A., Aerts, A., Van Kerckhove, E., Meersschaert, E., De Brauwer, J. (2014). Effectief begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met dyslexie. In: , Dyslexie 2.0: Update van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling, Chapt. 9. Antwerpen – Apeldoorn: Garant, 155-176.

Janssens, V., Baeyens, D., Aerts, A., Meersschaert, E., Smits, I., Geudens, A. (2009). Holistisch kader van diagnostiek van leerstoornissen bij jongvolwassenen. Paper presented at Congres Leerstoornissen door de Stichting Leerproblemen Vlaanderen, Heusden-Zolder, België, 22 april 2009.

Janssens, V., Aerts, A., Meersschaert, E., Mostaert, C., Loncke, M., Geudens, A. (2010). Jongeren en volwassenen met dyslexie: moeilijkheden en tips voor aanpak. Antwerpen: CODE.

Meersschaert, E., Aerts, A., Janssens, V., Mostaert, C., Geudens, A. (2010). Diagnostiek van dyslexie bij jongvolwassenen: pleidooi voor een totaalprofiel: casuïstiek. Paper presented at Code Symposium: Dyslexie bij Kinderen en Jongvolwassenen: van Diagnostiek naar Begeleiding, Lessius Antwerpen, België, 5 maart 2010.

Meersschaert, E., Aerts, A., Mostaert, C., Schrauwen, D., De Brauwer, J., Loncke, M., Geudens, A. (2011). De meerwaarde van een totaalprofiel in de handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongvolwassenen. Paper presented at TOL-Congres, Concertgebouw Brugge, België, 30 september 2011.

Meersschaert, E., Aerts, A., Van Kerckhove, E., De Brauwer, J., Tops,W., & Geudens, A. (in press). WIJZER OP WEG: Begeleidingsprogramma voor jongvolwassenen met leerproblemen. Manuscript in press.

Schraeyen, K., Janssens, V., Aerts, A., Maetens, K., Geudens, A., Meersschaert, E. (2011). Diagnostiek van dyslexie bij adolescenten en jongvolwassenen: een pleidooi voor het totaalprofiel als sleutel tot een inidividueel aangepast advies. In A. Geudens, D. Baeyens, K. Maetens, J. De Brauwer, M. Loncke, K. Schraeyen (Eds.). Jongvolwassenen met dyslexie: diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk (pp. 81-108). Leuven: Acco.

Schraeyen, K., Janssens, V., Aerts, A., Meersschaert, E., Baeyens, D., Geudens, A. (2009). Diagnose van dyslexie bij jongvolwassenen: validiteitsonderzoek van de Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen (IDAA). Paper presented at Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –Psychotherapie, Universiteit Gent, België, 11-12 september 2009.

Smits, I., Aerts, A. (2009). Studeren met dyslexie/dyscalculie in het lager, secundair en hoger onderwijs. Paper presented at MCDL: Post Hogeschool Vorming, Lessius Antwerpen, België, 29 oktober 2009. 

Van Kerckhove, E., De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., Geudens, A. (2013). Wat werkt (niet) in de ondersteuning en begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie. In Van Kerckhove, E. (Ed.), Wat werkt (niet) in de ondersteuning en begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie.: Vol. 27 (1). Conferentie Onderwijs Nederlands. Hogeschool Utrecht, Nederland, 29-30 November 2013 (pp. 290-296). Gent: Academia Press.

Van Kerckhove, E., De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., Geudens, A. (2013). Deuren openen voor jongvolwassenen met dyslexie: een wetenschappelijk onderbouwd coachingprogramma. Nationale Dyslexie Conferentie. Cinemec, Ede, Nederland, 3 April 2013.