Kristof Stappers

Expertise

Kristof Stappers is klinisch psycholoog/psychotherapeut en lector Methoden van psychologisch Onderzoek in de vakgroep School- en Pedagogische Psychologie.
Hij heeft voornamelijk praktijkervaring in de bijzondere jeugdzorg en psychosociale zorg aan volwassenen. Hij is tevens halftijds werkzaam als psychotherapeut in een privé-praktijk.
In deze hoedanigheid is hij ook bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling, en zetelt hij in de Beroepsvereniging Wetenschappelijk Onderbouwde Psychotherapie.

Onderwijs

Methoden van psychologisch Onderzoek 1
Stagebegeleider
Begeleider bachelorproef

Contact

kristof.stappers@thomasmore.be


Publicaties