Leen Lietaert

Expertise

Leen Lietaert is schoolpsycholoog en lector binnen de vakgroep School-en Pedagogische Psychologie. Ze heeft 11 jaar praktijkervaring binnen het CLB. Haar interesse en expertise situeert zich op het raakvlak tussen de schoolpsychologie en de klinische psychologie. Als co├Ârdinator van het projectteam welzijn personeel binnen de opleiding Toegepaste Psychologie, bijt ze zich ook graag vast in het thema welzijn op het werk.
Leen is bestuurslid en secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) en vervangend commissielid binnen de Psychologencommissie.

Expertise- en interessedomeinen:
Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren
Faalangst
Suïcidepreventie binnen de schoolse context
Welzijn op het werk

Onderwijs

Practicum 1
Psychologische Gespreksvoering
Practicum 3 School- en Pedagogische Psychologie
Psychodiagnostiek 3 School- en Pedagogische Psychologie
Stage aanvrager
Stagebegeleiding
Bachelorproefbegeleiding

Contact

Leen.lietaert@thomasmore.be


Publicaties