P2-dianet

Het Psycho-pedagogisch-diagnostisch netwerk (P2-dianet) is een webforum, ‘P2’ staat voor de dubbele ‘P’ in ‘psycho-pedagogisch’, ‘dia’ voor psychodiagnostiek. Walter Magez en Annemie Bos zijn de initiatiefnemers van P2-dianet. Het forum staat gratis ter beschikking van medewerkers van CLB’s en CLB-netwerken/koepels van de verschillende onderwijsnetten en van leden van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie. Annemie Bos zorgt voor de administratieve ondersteuning. Thomas More beheert het forum.

Waarvoor kan je op P2-dianet terecht?

P2-dianet is bedoeld als aanvulling op het CAP-vademecum. Deelnemers stellen vragen, wisselen ervaringen en bedenkingen uit over diagnostische instrumenten: welke test gebruiken? Zijn er argumenten pro of contra een aankoop? Hoe moet ik mijn ervaringen met een test interpreteren? Wat zijn de ervaringen van collega’s met een test? Wat is de waarde van een nieuw aangekondigd instrument? Is het instrument bruikbaar bij meertaligen?…

P2-dianet wordt inhoudelijk opgevolgd door een ploeg van (ervarings)deskundigen van CAPvzw en PDC Thomas More, maar alle leden kunnen antwoorden formuleren.

Voor wie is P2-dianet toegankelijk?

Elke CLB-medewerker, medewerker van een CLB-netwerk/koepel of VVSP-lid kan toegang krijgen tot het forum

Hoe werkt het? 

Vragen over diagnostische instrumenten bespreek je best eerst met collega’s of je neemt het CAP-vademecum er bij. Vind je onvoldoende antwoorden of heb je bedenkingen, post dan je vraag op P2-dianet. Alle deelnemers van P2-dianet worden automatisch verwittigd over nieuwe vragen en antwoorden.

Stuur een mailtje naar annemie.bos@telenet.be om een login aan te vragen wanneer je P2-dianet-deelnemer wil worden.

Interessante berichten

ADI-TP (Aanvangsdiagnostisch Sceeningsinstrument voor Toegepaste Psychologie)

Her huidige hoger onderwijs heeft te maken met een heterogene instroom. Met andere woorden, studenten starten met een diverse, niet…

Lees meer

Creëren van gelijke onderwijskansen met behulp van academische taal

Leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond, zoals een lage sociaal-economische status of een andere moedertaal dan het Nederlands, nemen niet…

Lees meer