Rondvraag naar attitudes t.a.v. psychodiagnostiek en het testgebruik in Vlaanderen.

Het Vlaams Forum voor Diagnostiek, de Belgische Federatie voor Psychologen i.s.m. EFPA én de VVKP houden een rondvraag waarin uw mening, als psychologisch geschoolde (psychologen, (ortho)pedagogen en psychologisch consulenten), wordt gevraagd over een aantal zaken die met psychodiagnostiek en het gebruik van tests hebben te maken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor het nemen van maatregelen om het testgebruik in Vlaanderen te verbeteren. Soortgelijke Europese en Vlaamse rondvragen gingen al door al in 2000 en 2010, zie bv.

–  een artikel in TOKK (2003)  Rondvraag naar het diagnostisch instrumentarium en de noden in Vlaanderen
–  een artikel in International Journal of Testing (2016) Testing Practices and Attitudes Toward Tests and Testing: An International Survey

Het invullen van de vragen neemt – afhankelijk of u al dan niet (intensief) aan psychodiagnostiek doet – gemiddeld 30 minuten in beslag en gebeurt anoniem. Ook indien u niet aan diagnostiek doet, hopen we dat u sommige vragen omtrent het gebruik van en attitudes tegenover psychodiagnostiek invult. Voor vragen tijdens en na je deelname, weet dat je terecht kan bij:

Deelnemen kan door hier te kikken.  Dank bij voorbaat!

Gelieve dit bericht ook te delen met collega’s.

SAVE-THE-DATE Symposium 11/12/20 ter ere van het 20-jarig bestaan van het Vlaams Forum voor Diagnostiek

Interessante berichten

Telediagnostiek leidt tot betere prestaties dan fysieke testafname

In een exploratief bachelorproefonderzoek zijn enkele studenten nagegaan op welke manier en in welke mate een fysieke testafname verschilt van…

Lees meer

Wil je je intelligentie eens testen?

Wat? Ben je altijd wel eens benieuwd geweest naar je cognitieve vaardigheden? Heb je interesse om zelf eens te ervaren…

Lees meer